##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , مریم جهانی کندری , زینت برومند رضازاده ,

چکیده

به منظور ارزیابی تنوع گونه‌ای گیاهان صنعتی استان‌های مختلف کشور، مطالعه‌ای با استفاده از داده‌های حاصل از آمار و اطلاعات منتشر شده سازمان جهاد کشاورزی انجام شد. اطلاعات مربوط به سطح زیر کشت از 29 استان کشور جمع آوری و پس از تجزیه و تحلیل این اطلاعات شاخص شانون محاسبه گردید. در بین استان‌های کشور، بیشترین تنوع گیاهان صنعتی نسبت به کل گیاهان زراعی مربوط به استان‌های گلستان، سمنان و اصفهان بود. تنوع بالای گیاهان صنعتی در این مناطق به دلیل بالا بودن سطح زیر کشت سیب زمینی، چغندر قند، پنبه، توتون و گیاهان روغنی می‌باشد. کمترین تنوع مربوط به استان سیستان و بلوچستان و ایلام بود. در این دو استان تنها سیب زمینی، گیاهان روغنی و توتون کشت می‌شود. بررسی نتایج تجزیه کلاستر بر روی داده‌های مربوط به نسبت اختصاص سطح زیر کشت گروه‌های کارکردی مختلف به کل گیاهان صنعتی در استان‌های مختلف کشور نشان داد که در سطح تشابه 75% استان‌های گلستان، قم، مازندران و کهگیلویه و بویر احمد در یک گروه و استان‌های آذربایجان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان بر اساس نسبت اختصاص گیاهان صنعتی، در گروه جداگانه‌ای قرار گرفتند. استآن‌های قزوین، یزد، سمنان، کرمان، فارس، مرکزی و خراسان نیز از درجه تشابه یکسانی برخوردار بودند.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
کوچکیع., نصیری محلاتیم., جهانی کندریم., & برومند رضازادهز. (2012). مطالعه تنوع زیستی گیاهان صنعتی ایران. پژوهشهای زراعی ایران, 9(3), 301-309. https://doi.org/10.22067/gsc.v9i3.11959
نوع مقاله
علمی پژوهشی