[1]
کازرونی منفردک.م., کوچکیک., نصیری محلاتین.م. و اقبالیا. 2009. بررسی اثر مدیریت منفرد و تلفیقی علف‌های‌هرز بر تراکم و زیست توده علف‌های‌هرز باریک برگ و زیست توده گوجه فرنگی. پژوهشهای زراعی ایران. 4, 2 (می 2009), 291-300. DOI:https://doi.org/10.22067/gsc.v4i2.1269.