[1]
لالهس., جامی الاحمدیم. و پارساس. 2018. اثر حاصلخیزکننده‌های آلی و شیمیایی بر صفات مؤثر بر درصد جذب نور و عصاره‌ی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) در بیرجند. پژوهشهای زراعی ایران. 16, 4 (جولای 2018), 781-795. DOI:https://doi.org/10.22067/gsc.v16i4.69063.