کازرونی منفردک. م.; کوچکیک.; نصیری محلاتین. م.; اقبالیا. بررسی اثر مدیریت منفرد و تلفیقی علف‌های‌هرز بر تراکم و زیست توده علف‌های‌هرز باریک برگ و زیست توده گوجه فرنگی. پژوهشهای زراعی ایران, v. 4, n. 2, p. 291-300, 31 می 2009.