لالهس.; جامی الاحمدیم.; پارساس. اثر حاصلخیزکننده‌های آلی و شیمیایی بر صفات مؤثر بر درصد جذب نور و عصاره‌ی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) در بیرجند. پژوهشهای زراعی ایران, v. 16, n. 4, p. 781-795, 30 جولای 2018.