[1]
کازرونی منفردک. م., کوچکیک., نصیری محلاتین. م., و اقبالیا., “بررسی اثر مدیریت منفرد و تلفیقی علف‌های‌هرز بر تراکم و زیست توده علف‌های‌هرز باریک برگ و زیست توده گوجه فرنگی”, GSC, ج 4, ش 2, صص 291-300, می 2009.