کازرونی منفردکازرونی منفرد, کوچکیکوچکی, نصیری محلاتینصیری محلاتی, و اقبالیاقبالی. “بررسی اثر مدیریت منفرد و تلفیقی علف‌های‌هرز بر تراکم و زیست توده علف‌های‌هرز باریک برگ و زیست توده گوجه فرنگی”. پژوهشهای زراعی ایران 4, no. 2 (می 31, 2009): 291-300. دسترسی سپتامبر 20, 2021. https://jcesc2.um.ac.ir/article/view/1269.