1.
سعادتیانب, کافیم, بنایان اولم, نباتیج. ارزیابی اثر زمان و غلظت محلول‌پاشی پاکلوبوترازول بر تولید و خصوصیات جوانه‌زنی ریزغده‌های سیب‌زمینی (Solanum tuberosum). GSC [اینترنت]. 15 اکتبر 2016 [ارجاع شده 19 اکتبر 2021];15(4):786-97. قابل دسترس در: https://jcesc2.um.ac.ir/article/view/53270