1.
لالهس, جامی الاحمدیم, پارساس. اثر حاصلخیزکننده‌های آلی و شیمیایی بر صفات مؤثر بر درصد جذب نور و عصاره‌ی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) در بیرجند. GSC [اینترنت]. 30 جولای 2018 [ارجاع شده 20 سپتامبر 2021];16(4):781-95. قابل دسترس در: https://jcesc2.um.ac.ir/article/view/69063