علمی پژوهشی

ارزیابی کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا

علیرضا کوچکی, سرور خرم دل, فرنوش فلاح پور, فریدون ملتی
بازدید: 467

تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (Ziziphora clinopodioides Lam. )

محمد خیرخواه, علیرضا كوچكی, پرویز رضوانی مقدم, مهدی نصیری محلاتی
بازدید: 682

اثر شوری بر سلولز، همی سلولز و لیگنین ساقه و برگ و خصوصیات دیواره‌های سلولی ساقه کوشیا (Kochia scoparia)

جعفر نباتی, محمد کافی, احمد نظامی, پرویز رضوانی مقدم, علی معصومی, محمد زارع مهرجردی
بازدید: 747

تفکیک گونه ها و بررسی هیبریدهای احتمالی علف هرز مریافیلوم (Myriophyllum spp.) مقدمه ای جهت جلوگیری از تهاجم و راهکاری برای حفظ تنوع زیستی بوم نظام

رباب قهرمان زاده, سید حسن مرعشی, سعید ملک زاده شفارودی, رنه اسمالدرز, کلمنس ون دی ویل, فرج اله شهریاری احمدی
بازدید: 166

abstract

abstract abیtract
بازدید: 337