لیست داوران منتصب این شماره

 • آسیه سیاهمرگویی
 • ابراهیم ایزدی دربندی
 • احمد جعفرنژاد
 • اسکندر زند
 • امیر فتوت
 • امیر لکزیان
 • حمیدرضا عشقی زاده
 • حمیدرضا فنایی
 • عباس شهدی کومله
 • علیرضا دادخواه
 • مجید آقاعلیخانی
 • محمد بازوبندی
 • محمد بنایان اول
 • محمد کافی
 • محمود قربان زاده
 • محمود ناظری
 • مرتضی گلدانی
 • مریم تاتاری
 • مهدی دهمرده
 • هادی خزاعی
 • پرویز رضوانی مقدم
 • کبری اروجی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

بازدید: 445

ارزیابی مدلی برای شبیه سازی رشد و نمو گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط تنش خشکی

فرزاد حسین پناهی, محمد کافی, مهدی پارسا, مهدی نصیری محلاتی, محمد بنایان اول
بازدید: 810

تأثیر قارچ تریکودرما (Trichoderma harzianum) بر عملکرد دانه گندم (Triticum aestivum L.) در سطوح مختلف نیترات کادمیوم

فاطمه تقوی قاسمخیلی, همت اله پیردشتی, محمدعلی تاجیک قنبری, محمدعلی بهمنیار
بازدید: 261

مقایسه سیستم کشت مستقیم و نشایی برنج در استان مازندران: رقابت علف هرز، عملکرد و اجزای عملکرد

افراسیاب علا, مجید آقاعلیخانی, بهمن امیری لاریجانی, سعید صوفی زاده
بازدید: 283

کنترل علف هرز گل جالیز در مزرعه گوجه‌فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill)

کمال شیردل, شهلا امانی, مهرداد یارنیا, عزیز جوانشیر, عادل دباغ محمدی نسب
بازدید: 4907
بازدید: 217

بررسی توان رقابتی ژنوتیپ های مختلف لوبیا در برابر علف‌های هرز

روح اله امینی, حسین پژگان, عادل دباغ محمدی نسب
بازدید: 237
بازدید: 155