لیست داوران منتصب این شماره

 • احمد جعفرنژاد
 • احمد زارع فیض آبادی
 • الهام عزیزی
 • امیر لکزیان
 • جعفر نباتی
 • جواد رضایی
 • حسن فیضی
 • حسن پرسا
 • حمید رضا اصغری
 • حمیدرضا عشقی زاده
 • رضا دیهیم فرد
 • رضا صدرآبادی حقیقی
 • سرور خرم دل
 • سعید خاوری خراسانی
 • سمانه نجیب نیا
 • سید فاضل فاضلی کاخکی
 • سید محسن موسوی نیک
 • شهرام امیر مرادی
 • علی اکبر محمودی
 • علیرضا سیروس مهر
 • علیرضا قائمی
 • غلامعلی گزانچیان
 • فرزاد حسین پناهی
 • فرزاد مندنی
 • مجید جامی الاحمدی
 • مجید رستمی
 • محسن جهان
 • محمدحسن هادیزاده
 • محمدرضا رمضانی مقدم
 • محمود رمرودی
 • محمود قاسم نژاد
 • محمود قربان زاده
 • مرتضی گلدانی
 • مسعود قدسی
 • مهری صفاری
 • هادی خزاعی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

ارزیابی رقابت و کارایی سیستم کشت مخلوط ذرت – لوبیا با استفاده از برخی شاخص های رقابتی

علیرضا کوچکی, مهدی نصیری محلاتی, رضا دیهیم فرد, رضا میرزایی تالارپشتی, محمد خیرخواه
بازدید: 932

ارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهی بر کارایی مصرف نور در الگوهای مختلف کشت

الهام عزیزی, علیرضا کوچکی, پرویز رضوانی مقدم, مهدی نصیری محلاتی
بازدید: 1017
بازدید: 388

اثر سن مزرعه و منطقه بر عملکرد و فراوانی بنه در گروه های مختلف وزنی زعفران زراعی (Crocus sativus L.)

عبداله ملافیلابی, علیرضا کوچکی, پرویز رضوانی مقدم, مهدی نصیری محلاتی
بازدید: 1090

اثر زمان اعمال سطوح مختلف تنش شوری بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی علوفه کوشیا (Kochia scoparia)

جعفر نباتی, محمد کافی, احمد نظامی, پرویز رضوانی مقدم, علی معصومی, محمد زارع مهرجردی
بازدید: 419

واکنش عملکرد اکوتیپ‌های سیاهدانه (Nigella sativa L.) به زمان های کاشت در شرایط مشهد

فاطمه جوادی هدایت آباد, احمد نظامی, محمد کافی, جواد شباهنگ
بازدید: 589
بازدید: 404

اثر منگنز بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کیفیت دانه ارقام گندم

سید حسین میرطالبی, آرش کریمی, علی سلیمانی, مهران هودجی
بازدید: 204

تاثیر مواد آلی و گچ بر بعضی از صفات گیاه ذرت در خاک شور-سدیمی

مجتبی خطبایی, حجت امامی, علیرضا آستارایی, امیر فتوت
بازدید: 485

اثرات سرمای دیررس بهاره بر گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت شرایط کنترل شده

طاهره خورسندی, احمد نظامی, محمد کافی, مرتضی گلدانی
بازدید: 631

آنالیز رشد چغندر قند در شرایط سالم و آلوده به بیماری ویروسی ریزومانیا

جواد رضایی, محمد بنایان اول, احمد نظامی, محسن مهرور, باقر محمودی
بازدید: 341

اثر تلقیح با باکتری های حل کننده های فسفات و سطوح فسفر معدنی بر خصوصیات رشد و عملکرد دانه در ارقام سویا (Glycine max)

اسماعیل یساری, ساعده مظفری, عینعلی شفیعی, امید قاسمی چپی, حسین جعفرزاده زغال چالی
بازدید: 208
بازدید: 213
بازدید: 218

اثر روش های مختلف خاکورزی و کنترل علف های هرز بر عملکرد پنبه(Gossypium hirsutum)

محبوبه سردار, محمدعلی بهدانی, سید وحید اسلامی, سهراب محمودی
بازدید: 529

تاثیر سامانه های خاکورزی و تنش آبی بر رشد و عملکرد گندم

مهدی زارعی, سید عبدالرضا کاظمینی, محمد جعفر بحرانی
بازدید: 212

مطالعه جوانه زنی بذر ارقام خالص شده گوجه فرنگی(خرم و موبیل) تحت تنش شوری

محسن سبک خیز, سعید ملک زاده شفارودی, امین میرشمسی کاخکی
بازدید: 297

abstract

a abیtract
بازدید: 171