لیست داوران منتصب این شماره

 • احمد احمدیان
 • اعظم برزوئی
 • افشین سلطانی
 • الهام عزیزی
 • امیر لکزیان
 • بی بی الهه موسوی فر
 • بیژن سعادتیان
 • جواد رضایی
 • حامد ظریف کتابی
 • حسن فیضی
 • حسن مکاریان
 • حسن پرسا
 • رحیم محمدیان
 • سرور خرم دل
 • شهرام رضوان
 • عسکر غنی
 • علی معصومی
 • علی گنجعلی
 • علیرضا بهشتی
 • فرزاد حسین پناهی
 • محسن جهان
 • محمد بنایان اول
 • محمود رمرودی
 • محمود قربان زاده
 • مرتضی گلدانی
 • معصومه صالحی
 • مهدی نصیری محلاتی
 • پروانه ابریشم چی
 • پوران گلکار
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

بازدید: 184
بازدید: 624

بررسی تأثیر مقادیر آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد چهار اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.)

علیرضا کوچکی, ویدا مختاری, سرور خرم دل, شهربانو طاهرآبادی
بازدید: 983

تأثیر تراکم بوته و کودهای نیتروژن و بیولوژیک بر عملکرد کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در دو منطقه مشهد و تربت جام

بهمن جعفرنیا, احمد زارع فیض آبادی, رضا قربانی, پرویز رضوانی مقدم, علیرضا قائمی
بازدید: 799

اثر باقیمانده علف‌کش نیکوسولفورون در خاک بر رشد، گره‌زایی و تثبیت نیتروژن در نخود

زهرا سلیمانپور نقیبی, ابراهیم ایزدی دربندی, مهدی راستگو, مهدی پارسا, احمد اصغرزاده
بازدید: 231

تعیین ضرایب ژنتیکی برخی ارقام ذرت در ایران برای کاربرد در مدل‌های شبیه‌سازی گیاه زراعی

سجاد رحیمی مقدم, رضا دیهیم فرد, سعید صوفی زاده, جعفر کامبوزیا, فرهاد نظریان فیروزآبادی, حامد عینی نرگسه
بازدید: 247

ارزیابی تغییرات تنوع زیستی محصولات زراعی استان کرمانشاه طی سال‌های 1381 تا 1390

شهلا اله یاری, سعید جلالی هنرمند, فرزاد مندنی, محمود خرمی وفا
بازدید: 200

ارزیابی اثر تنش شوری بر فلئورسانس کلروفیل دو رقم چغندرقند (Beta vulgaris L.) در کاربرد برگی سالیسیلات

مریم محمدی چراغ آبادی, حبیب اله روشنفکر, پیمان حسیبی, موسی مسکرباشی
بازدید: 201

مقایسه عملکرد و برخی خصوصیات کمی و کیفی زیست‌توده رازیانه تحت تأثیر سیستم‌های مختلف کودی

مینا آقابابادستجردی, مجید امینی دهقی, محمدرضا چایی چی, زینب بساق زاده
بازدید: 184

اثر کاربرد تیمارهای کودی بر عملکرد کمی و کیفی ارقام کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط آب و هوایی کرمان

معصومه کوثری فر, غلامرضا خواجوئی‌نژاد, علی اکبر مقصودی مود, جلال قنبری
بازدید: 207

Abstract

abstract abیtract
بازدید: 344