لیست داوران منتصب این شماره

 • احمد جعفرنژاد
 • المیرا محمدوند
 • الهام عزیزی
 • امیر لکزیان
 • بهنام کامکار
 • حامد ظریف کتابی
 • حجت امامی
 • حسن فیضی
 • رضا دیهیم فرد
 • روح اله مرادی
 • سارا سنجانی
 • سرور خرم دل
 • سعید خاوری خراسانی
 • سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی
 • شهرام امیر مرادی
 • علی سپهری
 • قربانعلی اسدی
 • مجید دشتی
 • محسن جهان
 • محمد بنایان اول
 • محمدرضا جلال کمالی
 • محمدرضا رمضانی مقدم
 • محمود رمرودی
 • محمود قربان زاده
 • مرتضی عظیم زاده
 • مریم تاتاری
 • مسعود قدسی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

دوره بحرانی مهار علف هرز در کنجد (Sesamum indicum) در شرایط مشهد

هادی زرقانی, احمد نظامی, محمد خواجه حسینی, ابراهیم ایزدی دربندی
بازدید: 738

اثر عوامل اقلیمی و مدیریتی بر پتانسیل و خلاء عملکرد گندم در ایران با استفاده از مدل WOFOST

علیرضا کوچکی, مهدی نصیری محلاتی, حامد منصوری, روح الله مرادی
بازدید: 841

تعیین عوامل مؤثر در تولید گندم دیم به کمک آنالیز حساسیت در زاگرس مرکزی

عبدالمحمد محنت کش, شمس الله ایوبی, امیر احمد دهقانی
بازدید: 193
بازدید: 186

تأثیر تراکم بوته بر روابط آلومتریک بین ارتفاع بوته و صفات رویشی در گندم

بهزاد ظفری قلعه رودخانی, افشین سلطانی, ابراهیم زینلی, بهنام کامکار, محمد فیروزفرد
بازدید: 291
بازدید: 162

اثر سیستم‌های خاک‌ورزی بر محتوی عناصر غذایی خاک، عملکرد و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط چای ترش- ماش

عبدالواحد هودیانی مهر, مهدی دهمرده, عیسی خمری, محمد رضا اصغری پور چمن
بازدید: 332

بررسی تولید کلزا در شرایط خشکی و تغییر اقلیم

سروناز فرهنگ فر, محمد بنایان, حمیدرضا خزاعی, محمد موسوی بایگی
بازدید: 399

بررسی محلول پاشی کود روی و کلسیم بر عملکرد و صفات فیزیولوژیکی گلرنگ تحت تنش سرب

پریسا جمشیدی, مهدی برادران فیروزآبادی, حکیمه علومی, هرمزد نقوی
بازدید: 324

اثر تنش خشکی بر کارایی مصرف آب و وزن خشک ریشه گندم (Triticum aesativum L.) و چاودار (Secale cereale L.) در شرایط رقابت

فرزانه گلستانی فر, سهراب محمودی, غلامرضا زمانی, محمدحسن سیاری زهان
بازدید: 405
بازدید: 191