لیست داوران منتصب این شماره

 • ابراهیم ایزدی دربندی
 • احمد بالندری
 • احمد جعفرنژاد
 • اعظم لشکری
 • بهروز اسماعیل پور
 • جعفر نباتی
 • حامد ظریف کتابی
 • حسن فرحبخش
 • حسن پرسا
 • رضا توکل افشاری
 • رضا خراسانی
 • زینب اورسجی
 • سارا سنجانی
 • سرور خرم دل
 • سعید خاوری خراسانی
 • سعید زهتاب سلماسی
 • سعید صوفی زاده
 • سید حسن مرعشی
 • سید عبدالرضا کاظمینی
 • عبدالعلی غفاری
 • علی معصومی
 • غلامعباس اکبری
 • قربانعلی اسدی
 • مجید دشتی
 • محسن جهان
 • محمد بنایان اول
 • محمد جواد ثقه الاسلامی
 • محمد کاظمی
 • محمدرضا رمضانی مقدم
 • محمود رضا تدین
 • محمود رمرودی
 • محمود شور
 • محمود ناظری
 • مرتضی عظیم زاده
 • مرتضی گلدانی
 • مهدی دهمرده
 • مهدی راستگو
 • کوروش شجاعی نوفرست
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

بازدید: 181

بررسی مدیریت تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در شرایط آب و هوایی مشهد

پرویز رضوانی مقدم, قربانعلی اسدی, مهسا اقحوانی شجری, فاطمه رنجبر, روشنک شهریاری
بازدید: 653

بهینه‌سازی تراکم بوته و نیتروژن در زراعت ذرت (Zea mays L.) با استفاده از طرح مرکب مرکزی

علیرضا کوچکی, مهدی نصیری محلاتی, سرور خرم دل, سحر مرید احمدی
بازدید: 843

ارزیابی صفات زراعی و کیفی در ژنوتیپ‌های مختلف تریتیکاله

سیف الله انصاری, سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی, احمد ارزانی, پوراندخت گلکار
بازدید: 212

اثر نیتروژن بر کارایی مصرف تشعشع و شاخص‏های رشد ارقام مختلف ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط کرمانشاه

منصور احمدی, فرزاد مندنی, محمود خرمي وفا, غلامرضا محمدی, علی شیرخانی
بازدید: 344

تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ‌های مختلف کلزای پاییزه (Brassica napus L.)

رضا خانی, امیر رضا صادقی بختوری, بهمن پاسبان اسلام, وحید سرابی
بازدید: 198
بازدید: 320