لیست داوران منتصب این شماره

 • آسیه سیاهمرگویی
 • ابراهیم کازرونی منفرد
 • احمد جعفرنژاد
 • الهام عزیزی
 • الهیار فلاح
 • امیر آینه بند
 • امیر لکزیان
 • بیژن سعادتیان
 • جعفر نباتی
 • حسن فیضی
 • حمید حاتمی ملکی
 • حمیدرضا شریفی
 • رئوف سید شریفی
 • رضا خراسانی
 • رضا صدرآبادی حقیقی
 • روح اله مرادی
 • زینب اورسجی
 • سعید خاوری خراسانی
 • شهرام امیر مرادی
 • علی مختصی بیدگلی
 • علیرضا بهشتی
 • علیرضا طالعی
 • فرزاد حسین پناهی
 • قربانعلی اسدی
 • مجید دشتی
 • محمد بنایان اول
 • محمد بهزاد امیری
 • محمد خیرخواه
 • محمدرضا شهسواری
 • محمدعلی بهدانی
 • محمود رمرودی
 • محمود قربان زاده
 • مرتضی گلدانی
 • مسعود اصفهانی
 • مسعود قدسی
 • مهدی نصیری محلاتی
 • هما عزیزی
 • یاسر علیزاده
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

بازدید: 371
بازدید: 204

اثر زمان محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی نانو بر صفات کمی و کیفی در 18 ژنوتیپ گندم دوروم دیم

یحیی فیروزی شاهعلی بگلو, حسن فیضی, اصغر مهربان, مسعود علی پناه
بازدید: 297

تأثیر تنش خشکی بر کارایی مصرف آب و اجزای آن در دو ژنوتیپ و یک رقم ارزن دم روباهی

مسعود خزاعی, محمد گلوی, مهدی دهمرده, سید محسن موسوی نیک, غلامرضا زمانی, نفیسه مهدی نژاد
بازدید: 404
بازدید: 622

کاربرد مفهوم زمان‌گرمایی جهت مدل‌سازی پاسخ جوانه‌زنی کلزا (Brassica napus L.) به دما

ابوالفضل درخشان, عبدالمهدی بخشنده, سید عطاالله سیادت, محمد رضا مرادی تلاوت, بهرام اندرزیان
بازدید: 222

واکنش چند رقم گندم نان به محلول‌پاشی فرم‌های مختلف روی و آهن در دو منطقه با خاک متفاوت

الیاس آرزمجو, محمد علی بهدانی, سهراب محمودی, بهزاد صادق زاده
بازدید: 344

تأثیر انواع شخم و گیاهان پوششی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم

زهرا شریفی, سید وحید اسلامی, مجید جامی الاحمدی, سهراب محمودی
بازدید: 495