لیست داوران منتصب این شماره

 • احمد جعفرنژاد
 • اعظم لشکری
 • الهام عزیزی
 • بیژن سعادتیان
 • جعفر نباتی
 • حسن فیضی
 • حسن مکاریان
 • حسن پرسا
 • زینب اورسجی
 • سرور خرم دل
 • سعید صوفی زاده
 • سید حسن مرعشی
 • سید فاضل فاضلی کاخکی
 • علی اسکندری
 • فرزاد مندنی
 • مجید دشتی
 • محسن جهان
 • محمد بنایان اول
 • محمدرضا جلال کمالی
 • محمود رضا تدین
 • مرتضی گلدانی
 • مسعود قدسی
 • مهدی نصیری محلاتی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

اثر کم‌آبیاری و تراکم یولاف وحشی (Avena ludoviciana) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم

علیرضا برجسته, احمد نظامی, حمیدرضا خزاعی, اسکندر زند
بازدید: 437

تاثیر بیوچار بر حاصلخیزی خاک و کارایی مصرف آب در سیاه دانه (.Nigella sativa L) تحت شرایط تنش خشکی

فاطمه عباس پور, حمیدرضا اصغری, پرویز رضوانی مقدم, حمید عباسدخت, جواد شباهنگ, عادل بیگ بابایی
بازدید: 855

بررسی خصوصیات فیزیولوژیک مؤثر بر بهبود عملکرد ارقام کلزا

عباس فروغی آینه ده, عباس بیابانی, علی راحمی کاریزکی, قربانعلی رسام
بازدید: 216

شبیه‌سازی اثرات تغییر اقلیم بر رشد و عملکرد ذرت (Zea mays) تحت شرایط کم‌آبیاری در دشت مغان

امیرعباس رستمی اجیرلو, محمد رضا اصغری پور, احمد قنبری, مهدی جودی, محمود خرمی وفا
بازدید: 276

بررسی تاثیر تغییر اقلیم در آینده نزدیک بر تولید گندم آبی منطقه تربت جام: مطالعه موردی

سید فرهاد صابرعلی, حسین نستری نصرآبادی, محمد دوستخواه احمدی
بازدید: 230