علمی پژوهشی

بررسی خصوصیات جوانه زنی گل ختمی‌(Althea officinalis L.)

رستم یزدانی بیوکی, پرویز رضوانی مقدم
بازدید: 531

اثر شوری و روش های کاربرد نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (Triticum aestivum L

ریحانه فرشید, غلامرضا زمانی, محمد علی بهدانی, احسان صحرایی
بازدید: 247
بازدید: 415

ارزیابی کاشت پائیزه اکوتیپ های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد

زینب خراسانی, احمد نظامی, مهدی نصیری محلاتی, علی اصغر محمدآبادی
بازدید: 684

بررسی پراکنش و تنوع گونه ای علف های هرز پنبه در شهرستان اسفراین

محمد آدینه ای, محمد بازوبندی, رضا قربانی, کمال حاج محمدنیا قالی باف
بازدید: 321

اثر تراکم بر شاخص‌های فیزیولوژیک رشد مرزه (Satureja hortensis L.) و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) در کشت مخلوط

فاطمه حسن زاده اول, علیرضا كوچكی, حمیدرضا خزاعی, مهدی نصیری محلاتی
بازدید: 592

تنوع ژنتیکی توتون‌های شرقی با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره

حمید حاتمی ملکی, قاسم كریم‌زاده, رضا درویش زاده, رضا علوی
بازدید: 191
بازدید: 156

استفاده از منحنیهای هماثر در بررسی اثر افزایشی، همافزایی و همکاهی اختلاط

علی اصغر چیت بند, رضا قربانی, محمدحسن راشد محصل, احمد زارع فیض آبادی, مجید عباسپور
بازدید: 477
بازدید: 201

ارزیابی تعدیل تنش شوری با استفاده از کلسیم و پتاسیم در گیاه دارویی زنیان

سمیه میرزایی, اصغر رحیمی, حسین دشتی, شهاب مداح حسینی
بازدید: 231
بازدید: 497