علمی پژوهشی

بررسی تنوع گونه‌ای علف‌های هرز در مزارع گندم شرق مشهد

مریم جهانی کندری, علیرضا کوچکی, مهدی نصیری محلاتی, پرویز رضوانی مقدم
بازدید: 711
بازدید: 598

ارزیابی برخی صفات زراعی کلزا تحت تاثیر کاربرد مقادیر مختلف گوگرد

معرفت مصطفوی‌راد, زین العابدین طهماسبی سروستانی, سید علی محمد مدرس ثانوی, امیر قلاوند
بازدید: 164

ارزیابی مدل CropSyst–گندم برای پیش بینی نمو، رشد و عملکرد در واکنش به تاریخ کاشت

علی دستمالچی, افشین سلطانی, ناصر لطیفی, ابراهیم زینلی
بازدید: 220

بررسی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های متحمل و حساس به تنش خشکی در شرایط کنترل شده در گیاه نخود ( (Cicer arietinum L.

راهله رهباریان, رمضانعلی خاوری نژاد, علی گنجعلی, عبدالرضا باقری, فرزانه نجفی
بازدید: 287
بازدید: 217

بررسی روش های مختلف طبقه بندی در مطالعات شوری خاک با استفاده از سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

سید حسین ثنایی نژاد, علیرضا آستارایی, مرجان قائمی, پریسا میرحسینی, حسین زارع
بازدید: 914

تخمین شاخص سطح برگ با استفاده از داده‌های ماهواره ای IRS در منطقه نیشابور

علیرضا فرید حسینی, علیرضا آستارایی, سید حسین ثنایی نژاد, پریسا میرحسینی موسوی
بازدید: 594

بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های عناب ایران (Ziziphus spp.) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

سمیه عباسی, سعید ملک‌زاده شفارودی, کمال غوث, فرج ا... شهریاری
بازدید: 177
بازدید: 248

اثر پرایمینگ بذر و کنترل علف های هرز بر عملکرد، اجزای عملکرد و

اکرم مهدی زاده, محمد علی ابوطالبیان, جواد حمزه یی, گودرز احمدوند, رعنا موسوی
بازدید: 178