آذری, آرمان, دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان, ایران، جمهوری اسلامی