احمدیان, احمد, دانشگاه تربت حیدریه, ایران، جمهوری اسلامی