قلی نژاد, اسماعیل, دانشگاه پيام نور، تهران, ایران، جمهوری اسلامی