کشتکار, امیر حسین, دانشگاه بوعلی سینا, ایران، جمهوری اسلامی