قلاوند, امیر, دانشگاه تربیت مدرس تهران, ایران، جمهوری اسلامی