مهدوی, بتول, دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان, ایران، جمهوری اسلامی