پاسبان اسلام, بهمن, مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌شرقی, ایران، جمهوری اسلامی