پوررضا, جعفر, دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز, ایران، جمهوری اسلامی