قربانی واقعی, حجت, دانشگاه گنبد کاووس, ایران، جمهوری اسلامی