آزادواری, حسین, دانشگاه گنبد کاووس, ایران، جمهوری اسلامی