دشتی, حسین, دانشگاه ولی عصر رفسنجان, ایران، جمهوری اسلامی