قلعه نویی, شیوا, دانشگاه فردوسي مشهد, ایران، جمهوری اسلامی