قلی زاده, عبدالطیف, دانشگاه گنبد کاووس, ایران، جمهوری اسلامی