قلی زاده, عبداللطیف, دانشگاه گنبد کاووس, ایران، جمهوری اسلامی