خواجوپی نژاد, غلامرضا, دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران، جمهوری اسلامی