خطیب, فاطمه, دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان, ایران، جمهوری اسلامی