دانشور, ماشاالله, دانشگاه لرستان, ایران، جمهوری اسلامی