موحدی دهنوی, محسن, دانشگاه یاسوج, ایران، جمهوری اسلامی