نائل, محسن, دانشگاه بوعلی سینا, ایران، جمهوری اسلامی