کونانی, محمد, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک, ایران، جمهوری اسلامی