قهاری, مهرناز, دانشگاه آزاد بیرجند, ایران، جمهوری اسلامی