احمدی, کامران, دانشگاه ملایر, ایران، جمهوری اسلامی