پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
جلد 15 شماره 2 سال 1396 مطالعه‌ی شاخص‌های کارایی نیتروژن در کلزا تحت تأثیر کود سبز و منابع مختلف نیتروژن خاتون دبیقی , اسفندیار فاتح , امیر آینه بند چکیده
جلد 11 شماره 2 سال 1392 مقایسة کارآمدی تولید گندم و جو به لحاظ مصرف انرژی و بهره وری آن در استان سیستان و بلوچستان سید مسعود ضیائی , فرزاد حسین پناهی , جعفر ولی زاده , سید ابوالقاسم برآبادی چکیده
جلد 15 شماره 2 سال 1396 مقایسه اثر اندازه ذرات سیلیکاته در محلول غذایی بر صفات فیزیولوژیک و رشدی ذرت در مرحله گیاهچه‌ای، تحت تنش کادمیوم بیژن سعادتیان , محمد کافی چکیده
جلد 11 شماره 1 سال 1392 مقایسه جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط و خالص دو گیاه لوبیا و ریحان بذری یاسر علی زاده , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , فرزین پور امیر چکیده
جلد 13 شماره 2 سال 1394 مقایسه خصوصیات مورفولوژیک ریشه ارقام و لاین‌های جو (Hordeum vulgare) در مرحله گیاهچه‌ای، با استفاده از کاغذ صافی و اتاقک ژل زهرا امینی , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی , مسعود قدسی چکیده
جلد 12 شماره 2 سال 1393 مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهره وری آب در سیستم های تک کشتی و چندکشتی کلزا (Brassica napus L.)، لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و ذرت (Zea mays L.) سمانه نجیب نیا , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , حسن پرسا چکیده
جلد 10 شماره 2 سال 1391 مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهرهوری تشعشع در سیستمهای تک کشتی و چندکشتی کلزا(Zea mays L.) و ذرت (Phaseous vulgaris L.) لوبیا ،(Brassica napus L.) سمانه نجیب نیا , علیرضا كوچكی , مهدی نصیری محلاتی , حسن پرسا چکیده
جلد 12 شماره 3 سال 1393 مقایسه سیستم کشت مستقیم و نشایی برنج در استان مازندران: رقابت علف هرز، عملکرد و اجزای عملکرد افراسیاب علا , مجید آقاعلیخانی , بهمن امیری لاریجانی , سعید صوفی زاده چکیده
جلد 13 شماره 1 سال 1394 مقایسه صفات فنولوژیک و مورفوفیزیولوژیک شاخساره ارقام قدیمی و جدید جو (Hordeum vulgare L.) نرجس مشفقی , حمید رضا خزاعی , محمد کافی چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 مقایسه صفات مورفولوژیک ریشه ارقام قدیمی وجدید جو (Hordeum vulgare L.) نرجس مشفقی , حمید رضا خزاعی , محمد کافی چکیده
جلد 16 شماره 3 سال 1397 مقایسه عملکرد سه رقم تاج‌خروس علوفه‌ای (Amaranthus hypochondriacus L.) در مراحل مختلف برداشت عبدالامیر راهنما , امیر رضا صفایی , مرتضی رضایی چکیده
جلد 13 شماره 2 سال 1394 مقایسه عملکرد و برخی خصوصیات کمی و کیفی زیست‌توده رازیانه تحت تأثیر سیستم‌های مختلف کودی مینا آقابابادستجردی , مجید امینی دهقی , محمدرضا چایی چی , زینب بساق زاده چکیده
جلد 13 شماره 1 سال 1394 مقایسه عملکرد گیاهان علوفه‌ای جدید جنس براسیکا با شبدر برسیم در شرایط آب و هوایی ایلام رضا نصری , علی کاشانی , فرزاد پاک نژاد , سعید وزان , مهرشاد براری چکیده
جلد 17 شماره 3 سال 1398 مقایسه محلول‌پاشی نانوذرات سیلیس و روی با مصرف خاکی بر صفات زراعی و فیزیولوژیکی برنج (Oryza sativa L.) نوراله خیری , حسین عجم نوروزی , حمیدرضا مبصر , بنیامین ترابی چکیده
جلد 11 شماره 4 سال 1392 مقایسه پایداری و سازگاری غله جدید تریتی پایرم اولیه با گندم نان ایرانی و تریتیکاله با استفاده از پارامترهای مختلف پایداری در ایران سارا فرخ زاده , حسین شاهسوند حسنی , قاسم محمدی نژاد چکیده
جلد 11 شماره 3 سال 1392 مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی ویدا مختاری , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , محسن جهان چکیده
جلد 12 شماره 2 سال 1393 مقایسه کارایی کاربرد خرد شده و یکباره علف کش مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل سدیم در یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) زینب اورسجی , محمد حسن راشد محصل , نظامی نظامی , مجید عباسپور , مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 مقایسه گونه های وحشی و اهلی گلرنگ از نظر تحمل به تنش خشکی و تنوع صفات مرفولوژیک و زراعی رضا شیراوند , محمد مهدی مجیدی چکیده
جلد 13 شماره 2 سال 1394 نقشه‌یابی QTL‌های کنترل‌کننده صفات فنولوژیک جو تحت شرایط نرمال و تنش خشکی براتعلی فاخری , لیلا مهراوران چکیده
جلد 14 شماره 3 سال 1395 همبستگی بین صفات و تجزیه علیت عملکرد دانه گلرنگ بهاره در شرایط تنش رطوبتی پروانه یاری , امیر حسین کشتکار چکیده
جلد 14 شماره 4 سال 1395 همبستگی ژنوتیپی و تجزیه مسیر صفات مرتبط با عملکرد دانه و عملکرد روغن کلزا در شرایط تنش کم‌آبی و بدون تنش احمد اسماعیلی , سید سجاد سهرابی , سیده زهرا حسینی , رضا نامداریان , داریوش گودرزی چکیده
جلد 11 شماره 3 سال 1392 واکنش اکوتیپ های کوشیا (Kochia scoparia) به تاریخ کاشت در شرایط آب و هوایی مشهد علی کمندی , احمد نظامی , محمد کافی , سیدابوالفضل جوادیان چکیده
جلد 16 شماره 1 سال 1397 واکنش برخی از صفات خاک و ویژگی‌های کیفی دانه آفتابگردان به رژیم‌های مختلف تغذیه‌ای فاطمه سلیمانی , گودرز احمدوند , علی اکبر صفری سنجانی چکیده
جلد 17 شماره 4 سال 1398 واکنش برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی توده‌های مرزه به سطوح تنش شوری و برگ‌زدایی فاطمه مجیدی , الهام عزیزی , منصوره کرمانی , عباس ابهری چکیده
جلد 15 شماره 2 سال 1396 واکنش خصوصیات زراعی گندم و جو به منابع و مقادیر مختلف سلنیوم در شرایط دیم نورعلی ساجدی , حمید مدنی , عبدالله ساجدی چکیده
جلد 12 شماره 2 سال 1393 واکنش سرعت فتوسنتز، پایداری غشاء و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانت به تنش خشکی و کود ازته در دو رقم جو (Hordeum vulgare) تحت شرایط کنترل شده عادل سی و سه مرده , حمید فاتح , هدیه بدخشان چکیده
جلد 13 شماره 4 سال 1394 واکنش شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد خشک سوخ به پیش تیمار و اندازه بذر ژنوتیپ‌های پیاز (Allium cepa L.) موسی ایزدخواه شیشوان , مهدی تاجبخش شیشوان , جلال جلیلیان , بهمن پاسبان اسلام چکیده
جلد 11 شماره 1 سال 1392 واکنش ضد اکسندگی متفاوت چهار ژنوتیپ جو (Hordeum vulgare L.) به کمبود آب زهره امینی , فواد مرادی , رحیم حداد چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 واکنش عملکرد اکوتیپ‌های سیاهدانه (Nigella sativa L.) به زمان های کاشت در شرایط مشهد فاطمه جوادی هدایت آباد , احمد نظامی , محمد کافی , جواد شباهنگ چکیده
جلد 10 شماره 2 سال 1391 واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت به کاربرد خاک مصرف و محلول پاشی مریم غفاری ملایری , غلامعلی اكبری , آرش محمدزاده چکیده
جلد 10 شماره 3 سال 1391 واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم دیم به سلنیوم و اسید سالیسیلیک نورعلی ساجدی , اسماعیل قلی نژاد چکیده
جلد 16 شماره 1 سال 1397 واکنش چند رقم گندم نان به محلول‌پاشی فرم‌های مختلف روی و آهن در دو منطقه با خاک متفاوت الیاس آرزمجو , محمد علی بهدانی , سهراب محمودی , بهزاد صادق زاده چکیده
جلد 11 شماره 2 سال 1392 پاسخ ذرت دانه‌ای رقم BC666 به تأمین عناصر غذایی از منابع آلی (کود دامی و ازتوباکتر) در شرایط آب و هوایی لرستان مژگان بیرانوندی , امیر قلاوند , یوسف فیلی زاده , سید کریم موسوی , عبدالرضا احمدی چکیده
جلد 13 شماره 1 سال 1394 پاسخ صفات زراعی و فیزیولوژیکی گندم پاییزه به تنش محدودیت رطوبتی و مصرف زئولیت محمد میرزاخانی , زهرا همتی , نورعلی ساجدی چکیده
جلد 16 شماره 3 سال 1397 پاسخ مورفولوژیک، عملکرد دانه و اسانس سه بوم‌گونه‌ی رازیانه به زمان‌های مختلف کاشت سمانه کیانی , سید عطاءاله سیادت , محمدرضا مرادی تلاوت , عادل پشتدار چکیده
جلد 17 شماره 1 سال 1398 پايش عملكرد گندم و چغندرقند در استان خراسان: 2- برآورد خلاء عملکرد علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 16 شماره 4 سال 1397 پایش عملکرد گندم و چغندرقند در استان خراسان: 1- تجزیه و تحلیل روش‌های پیش‌بینی عملکرد پتانسیل مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی چکیده
جلد 12 شماره 3 سال 1393 پیش بینی تعداد دانه گندم ((Triticum aestivum L. با توجه به خارج قسمت فتوترمال در گرده افشانی عباس ابهری , افشین سلطانی , الهام عزیزی چکیده
جلد 12 شماره 3 سال 1393 چکیده انگلیسی a abیract چکیده
جلد 13 شماره 1 سال 1394 چکیده انگلیسی abstract abیtract چکیده
جلد 10 شماره 2 سال 1391 کارآیی جذب و مصرف نور کنجد تحت تأثیر کودهای بیولوژیک در یک نظام زراعی کم‌نهاده محسن جهان , محمد‌بهزاد امیری , حمید‌رضا احیائی چکیده
جلد 11 شماره 3 سال 1392 کارائی شاخص های پایداری برای گزینش ژنوتیپ های متحمل گندم نان به تنش رطوبتی پایان فصل احمد نادری , منوچهر دستفال , شیرعلی کوهکن , حسین فرزادی چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 کاربرد خارجی گلایسین بتائین به منظور کاهش اثرات تنش خشکی در ذرت (Zea mays L.) حمید رضا میری , علی ضمانی مقدم چکیده
جلد 16 شماره 1 سال 1397 کاربرد مفهوم زمان‌گرمایی جهت مدل‌سازی پاسخ جوانه‌زنی کلزا (Brassica napus L.) به دما ابوالفضل درخشان , عبدالمهدی بخشنده , سید عطاالله سیادت , محمد رضا مرادی تلاوت , بهرام اندرزیان چکیده
جلد 14 شماره 3 سال 1395 کاهش اثرات تنش شوری از طریق کاربرد خارجی سالیسیلیک‌اسید بر نیشکر (Saccharum officinarum L.) فاطمه چهارلنگ بدیل , مهرشاد براری , محمود شمیلی , زهرا طهماسبی چکیده
جلد 16 شماره 2 سال 1397 کمّی‌سازی نمو برگ در ارقام مختلف گندم: I- تولید و زوال برگ‌های ساقه اصلی در شرایط مزرعه جعفر پوررضا , افشین سلطانی چکیده
جلد 17 شماره 4 سال 1398 کمّی‌سازی نمو برگ در ارقام مختلف گندم: طول عمر برگ جعفر پوررضا , افشین سلطانی چکیده
جلد 12 شماره 3 سال 1393 کنترل علف هرز گل جالیز در مزرعه گوجه‌فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill) کمال شیردل , شهلا امانی , مهرداد یارنیا , عزیز جوانشیر , عادل دباغ محمدی نسب چکیده
جلد 10 شماره 2 سال 1391 گزینش برای تحمل به یخزدگی نخود(Cicer arietinum L.)در شرایط اینویترو فاطمه كیخا آخر , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , احمد نظامی چکیده
901 الی 949(از مجموع 949 مورد) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10