پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
جلد 15 شماره 2 سال 1396 اثر سیستم‌های خاک‌ورزی بر محتوی عناصر غذایی خاک، عملکرد و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط چای ترش- ماش عبدالواحد هودیانی مهر , مهدی دهمرده , عیسی خمری , محمد رضا اصغری پور چمن چکیده
جلد 16 شماره 3 سال 1397 اثر شرایط مختلف رطوبتی خاک و کاربرد نانو اکسیدروی بر تغییرات فیتوهورمونی و کیفیت تغذیه‌ای گندم نان (Triticum aestivum) امین عباسی , فریبرز شکاری , رامین لطفی چکیده
جلد 11 شماره 4 سال 1392 اثر شوری بر سلولز، همی سلولز و لیگنین ساقه و برگ و خصوصیات دیواره‌های سلولی ساقه کوشیا (Kochia scoparia) جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی چکیده
جلد10 شماره 1 سال 1391 اثر شوری و روش های کاربرد نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (Triticum aestivum L ریحانه فرشید , غلامرضا زمانی , محمد علی بهدانی , احسان صحرایی چکیده
جلد 12 شماره 2 سال 1393 اثر شوری و روش کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن دانه دو رقم گلرنگ (Carthamustinctorius L.) بهاره فاطمه بهادرخواه , سید عبدالرضا کاظمینی چکیده
جلد 10 شماره 4 سال 1391 اثر عمق قرارگیری بذر و ارتفاع غرقاب بر سبزشدن و رشد گیاهچه در گونة تازه‌وارد سوروف‌آبی (Echinochloa oryzoides) و گونة مهم سوروف (E. crus-galli) در مزارع برنج المیرا محمدوند , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , عباس شهدی چکیده
جلد 15 شماره 2 سال 1396 اثر عوامل اقلیمی و مدیریتی بر پتانسیل و خلاء عملکرد گندم در ایران با استفاده از مدل WOFOST علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , حامد منصوری , روح الله مرادی چکیده
جلد 16 شماره 2 سال 1397 اثر فاصله بین ردیف بر معماری، عملکرد وش و کیفیت بذر ارقام پنبه (Gossypium hirsutum L.) محمد مونیان اردستانی , فرشید قادری فر , ابراهیم زینلی , محمد حسین قربانی , مرتضی گرزین چکیده
جلد 16 شماره 2 سال 1397 اثر فاصله خطوط کشت و میزان بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کلزای پاییزه رقم اُکاپی در روش کشت مسطح در مقایسه با کشت جوی پشته‌ای محمد یزداندوست همدانی چکیده
جلد 13 شماره 1 سال 1394 اثر فاصله و وزن غده‌چه بر عملکرد و اجزای عملکرد غده‌های بذری سیب زمینی (Solanum tuberesom L.) رقم ساوالان احمد رضا بلندی , حسن حمیدی چکیده
جلد 10 شماره 2 سال 1391 اثر فواصل آبیاری بر برخی شاخص‌های رشداکوتیپ‌های ریحان (. Ocimum basilicum L مرتضی گلدانی چکیده
جلد 13 شماره 4 سال 1394 اثر مالچ و تنش رطوبتی بر برخی صفات فیزیولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد دانه لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) روح اله امینی , عادل دباغ محمدی نسب , الناز قلندرزاده چکیده
جلد 14 شماره 1 سال 1395 اثر محلول پاشی با غلظت های سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر خصوصیات رشدی و عملکرد مرزه (Satureja hortensis L.) عزیزه فرجی مهمانی , بهروز اسماعیل پور , فاطمه سفید کن , سرور خرم دل چکیده
جلد 12 شماره 2 سال 1393 اثر محلول پاشی کیتوزان بر رشد و خصوصیات بیوشیمیایی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش کم آبی بتول مهدوی , سید علی محمد مدرس ثانوی , مجید آقاعلیخانی , مظفر شریفی , سید علی علوی اصل چکیده
جلد 17 شماره 3 سال 1398 اثر محلول‌پاشی برخی ترکیبات شیمیایی بر تبادلات گازی، روابط آب و خصوصیات فتوسنتزی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در رژیم‌های آبیاری مختلف محمد یزداندوست همدانی , مختار قبادی , محمداقبال قبادی , سعید جلالی هنرمند , محسن سعیدی چکیده
جلد 17 شماره 3 سال 1398 اثر محلول‌پاشی تنظیم‌کننده‌های رشد بر رشد و القای تحمل به گرمای انتهای فصل گندم (Triticum aestivum L.) نفیسه اسدی نسب , مجید نبی پور , حبیب اله روشنفکر , افراسیاب راهنما قهفرخی چکیده
جلد 14 شماره 4 سال 1395 اثر محلول‌پاشی روی و اسید‌سالیسیلیک بر خصوصیات کمی و کیفی سویا تحت شرایط کم‌آبی زینب زارعی , جهانفر دانشیان , علی خورگامی چکیده
جلد 18 شماره 2 سال 1399 اثر محلول‌پاشی عصاره کودهای آلی بر خصوصیات زراعی و عملکرد کمی و کیفی شش اکوتیپ بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) رقیه آقایی اوخچلار , رضا امیرنیا , مهدی تاجبخش شیشوان , مهدی قیاسی چکیده
جلد 16 شماره 3 سال 1397 اثر محلول‌پاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در شرایط دیم کامران احمدی , مجید رستمی , سعید رضا حسین زاده چکیده
جلد 18 شماره 2 سال 1399 اثر محلول‌پاشی نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم و اسیدسالیسیلیک بر تعدیل اثرات مخرب تنش کمبود آب در ذرت دانه‌ای سینگل کراس 704 (Zea mays L.) فائزه شرقی , ابراهیم خلیل وند بهروزیار چکیده
جلد 16 شماره 1 سال 1397 اثر محلول‌پاشی کود روی بر عملکرد دانه و محتوی روی دانه برنج رقم سازندگی احمد رمضانی , محمود صلحی , مصلح الدین رضایی چکیده
جلد 13 شماره 4 سال 1394 اثر محلول‌پاشی کیتوزان بر خصوصیات فیزیولوژیکی کمای بینالودی (Ferula flabelliloba) تحت تنش خشکی قدیر طاهری چکیده
جلد 16 شماره 2 سال 1397 اثر محلول‌‌پاشی با دود-آب و سطوح نیتروژن بر ویژگی‌های بوم‌شناختی فیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum L.) فریده نوروزی شهری , بابک غلامی , سعید جلالی هنرمند , فرزاد مندنی , محسن سعیدی چکیده
جلد 17 شماره 3 سال 1398 اثر محلول‏پاشی پتاسیم و روی بر شاخص‏های فیزیولوژیک رشد، پارامترهای فلئورسانس کلروفیل و عملکرد دو رقم گندم نان تحت تاریخ کاشت تأخیری حسین کمائی , حمیدرضا عیسوند , ماشاالله دانشور , فرهاد نظریان فیروزآبادی چکیده
جلد 16 شماره 2 سال 1397 اثر مدیریت تلفیقی خاک‌ورزی حفاظتی و گیاه پوششی خلر (Lathyrus Sativus) بر عملکرد کدو (Cucurbita pepo L.) و برخی شاخص‌های کیفیت خاک اسماعیل اسفندیاری اخلاص , محسن نائل , جواد حمزه ئی چکیده
جلد 12 شماره 1 سال 1393 اثر مدیریت تلفیقی (شیمیایی و مکانیکی) علف های هرز بر عملکرد دانه ذرت هیبرید 700S.C در شرایط محیطی شوشتر زیبا زارعی , عادل مدحج , شاپور لرزاده چکیده
جلد 15 شماره 1 سال 1396 اثر مدیریت کود سرک نیتروژن توسط کلروفیل متر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای در شرایط کم آبیاری سیدعبداله محمدی , حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی چکیده
جلد 17 شماره 3 سال 1398 اثر مدیریت‌های مختلف بقایای گیاهی گندم و چغندرقند بر برخی ویژگی‌های شیمیایی و زیستی خاک فاطمه قریشی , امیر لکزیان , امیر فتوت , حمید ذبیحی چکیده
جلد 15 شماره 4 سال 1396 اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر فنولوژی، شاخص‌های رشدی و عملکرد دو رقم عدس در شرایط دیم مشهد محمد بنایان اول , فاطمه یعقوبی , زهرا رشیدی , سیاوش برده جی چکیده
جلد 11 شماره 2 سال 1392 اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر رقابت کلزا (Brassica napus L.) و خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) عادل مدحج , علی کیهانی چکیده
جلد 14 شماره 3 سال 1395 اثر مقدار و نحوه کاربرد پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط شور عزیز الله اردکانی , محمد آرمین , اسماعیل فیله کش چکیده
جلد 12 شماره 2 سال 1393 اثر منابع و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خواص کمی و کیفی گیاه جعفری ((Petroselinum crispum Mill. در منطقه جیرفت حسین سعیدی گراغانی , رستم یزدانی بیوکی , ندا سعیدی گراغانی , حمید سودایی زاده چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 اثر منگنز بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کیفیت دانه ارقام گندم سید حسین میرطالبی , آرش کریمی , علی سلیمانی , مهران هودجی چکیده
جلد10 شماره 1 سال 1391 اثر میدان مغناطیسی و مویان کاتیونی فریگیت در کارایی علف‌کش شوالیه به‌ منظور کنترل یولاف وحشی (Avena fatua L محمد حسن راشد محصل , اکبر علی وردی چکیده
جلد 13 شماره 3 سال 1394 اثر میزان بذر و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum) در بقایای گیاهی ذرت (Zea mays) (بی‏خاک‏ورزی) داود امیدی نسب , محمدحسین قرینه , عبدالمهدی بخشنده , مهران شرفی زاده , علیرضا شافعی نیا , عزیزه سقلی چکیده
جلد 18 شماره 2 سال 1399 اثر نسبت‌های مختلف کشت مخلوط جایگزینی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و موسیر (Allium altissimum Regel.) بر خصوصیات زراعی و نسبت برابری زمین جواد مشکانی , محمد کافی , سرور خرم دل , فاطمه معلم بنهنگی چکیده
جلد 18 شماره 1 سال 1399 اثر نسبت‌های کشت مخلوط افزایشی سیاه‌دانه (L. Nigella sativa) و شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد آن‌ها خالد عبدالله پور , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل چکیده
جلد 16 شماره 3 سال 1397 اثر نظام‌های خاک‌ورزی و گیاه پوششی کلزا بر خصوصیات کیفی خاک، عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان شیلان فعله گری , جواد حمزه ئی , محسن نائل چکیده
جلد 15 شماره 2 سال 1396 اثر نظام‌های مختلف خاک‌ورزی بر شاخص‌های رشد و عملکرد ذرت علوفه‌ای محمد حسن رنجبر , جاوید قرخلو , افشین سلطانی چکیده
جلد 15 شماره 1 سال 1396 اثر نوع و نحوه کاربرد تیمارهای کودی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی سیر زهرا امین , سیف اله فلاح , علی عباسی سوركی چکیده
جلد 15 شماره 4 سال 1396 اثر نیتروژن بر کارایی مصرف تشعشع و شاخص‏های رشد ارقام مختلف ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط کرمانشاه منصور احمدی , فرزاد مندنی , محمود خرمي وفا , غلامرضا محمدی , علی شیرخانی چکیده
جلد 18 شماره 2 سال 1399 اثر نیتروژن و تنش کم‌آبی بر خصوصیات ریشه و عملکرد دانه ذرت رقم (SC. 704) روح الله سرورزاده , حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی چکیده
جلد 15 شماره 3 سال 1396 اثر همزیستی میکوریزای آرباسکولار و شبه‌میکوریزای داخلی بر عملکرد و جذب عناصر ماکرو و میکرو در ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) محمد جواد ارشدی , مهدی پارسا , امیر لکزیان , محمد کافی چکیده
جلد 13 شماره 4 سال 1394 اثر پرایمینگ بذر بر رشد رویشی و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط شوری حاصل از نمک‌های قلیایی حامد بخرد , بتول مهدوی , اصغر رحیمی چکیده
جلد 10 شماره 3 سال 1391 اثر پرایمینگ بذر و کنترل علف های هرز بر عملکرد، اجزای عملکرد و اکرم مهدی زاده , محمد علی ابوطالبیان , جواد حمزه یی , گودرز احمدوند , رعنا موسوی چکیده
جلد 15 شماره 4 سال 1396 اثر پیش‌تیمار با اسید سالیسیلیک بر شاخص‌های رشد و جذب عناصر غذایی گیاهچه کنجد در شرایط تنش شوری حسین صفری , شهاب مداح حسینی , آرمان آذری , محمد حشمتی رفسنجانی چکیده
جلد 17 شماره 1 سال 1398 اثر کاربرد تلفیقی ریزو باکتری‌های محرک رشد و قارچ میکوریزا در کشت مخلوط بزرک (Linum usitatissimum L.) و باقلا (Vicia faba L.) بر خصوصيات رشدي و عملكرد دانه خدیجه علیزاده , اسماعیل رضائی چیانه , رضا امیرنیا , محسن برین چکیده
جلد 13 شماره 3 سال 1394 اثر کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی، زیستی و تراکم بر شاخص‌های رشدی و عملکرد موسیلاژ گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata) علی سپهری , مریم صمدی چکیده
جلد 13 شماره 2 سال 1394 اثر کاربرد تیمارهای کودی بر عملکرد کمی و کیفی ارقام کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط آب و هوایی کرمان معصومه کوثری فر , غلامرضا خواجوئی‌نژاد , علی اکبر مقصودی مود , جلال قنبری چکیده
جلد 14 شماره 1 سال 1395 اثر کاربرد حاصلخیزکننده‌های خاک بر برخی ویژگی‌های رشدی و عملکرد سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor) رضا کمائی , مهدی پارسا , محسن جهان چکیده
جلد 16 شماره 3 سال 1397 اثر کاربرد خارجی گلایسین‌بتائین بر صفات فیزیولوژیکی، فنولوژیکی و عملکرد گوجه‌فرنگی (Solanum lycopersicum) در شرایط بدون تنش مریم تاتاری , رضا عباسی علی کمر چکیده
جلد 11 شماره 1 سال 1392 اثر کاربرد همزمان انواع کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L محسن جهان , محمد‌بهزاد امیری , جواد شباهنگ , ‌محمد‌کاظم تهامی چکیده
جلد 13 شماره 2 سال 1394 اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی‌های رشدی و عملکرد ماشک‌گل خوشه‌ای رضا کمائی , مهدی پارسا , محسن جهان چکیده
جلد 14 شماره 4 سال 1395 اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی‌های کیفی علوفه ماشک ‌گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa Roth) در شرایط گلخانه رضا کمائی , مهدی پارسا , محسن جهان , حسین رجائی شریف آبادی , عباسعلی ناصریان چکیده
جلد 10 شماره 4 سال 1391 اثر کم آبیاری و تراکم بوته بر رشد و عملکرد دانه گلرنگ مجید نوروزی , سید عبدالرضا کاظمینی چکیده
جلد 18 شماره 1 سال 1399 اثر کمپوست کود دامی ترکیب شده با زئولیت و تلقیح مایکوریزا بر رشد و عملکرد تریتیکاله (X Tritico-secale Wittmack) معصومه مکوندی , عبدالمهدی بخشنده , آیدین خدایی جوقان , علی مشتطی , محمد رضا مرادی تلاوت چکیده
جلد 17 شماره 1 سال 1398 اثر کم‌آبیاری و تراکم یولاف وحشی (Avena ludoviciana) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم علیرضا برجسته , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , اسکندر زند چکیده
جلد 15 شماره 1 سال 1396 اثر کود نانو کلات روی و تلقیح با قارچ مایکوریزا بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش خشکی اسماعیل رضائی چیانه , سرور خرم دل , آرزو مولودی , امیر رحیمی چکیده
جلد 11 شماره 2 سال 1392 اثر کود نیتروژن بر شاخص های کارایی مصرف نیتروژن در ارقام گندم (Triticum aestivum L.) رقیه سادات حسینی , سراله گاشی , افشین سلطانی , مهدی کلاته , محبوبه زاهد چکیده
جلد 12 شماره 1 سال 1393 اثر کود نیتروژن بر ضریب خاموشی و کارایی استفاده از تشعشع در ارقام گندم (Triticum aestivum L.) رقیه سادات حسینی , سراله گاشی , افشین سلطانی , مهدی کلاته , محبوبه زاهد چکیده
جلد 17 شماره 3 سال 1398 اثر کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی کنجد با استفاده از طرح مرکب مرکزی هدا لطیفی , سرور خرم دل , مهدی نصیری محلاتی , جواد وفابخش , عبداله ملافیلابی چکیده
جلد 16 شماره 1 سال 1397 اثر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی وسمه (Indigofera tinctoria L.) در سطوح مختلف آبیاری در منطقه بم نادر مدافع بهزادی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان چکیده
جلد 10 شماره 4 سال 1391 اثر کودهای بیولوژیک و گیاهان پوششی زمستانه بر تولید اسانس و برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) در یک سیستم زراعی ارگانیک محسن جهان , محمد بهزاد امیری , فروغ دهقانی‌پور , محمدکاظم تهامی چکیده
جلد 16 شماره 2 سال 1397 اثر کود‏های آلی و زیستی بر محتوای نیتروژن، فسفر و پتاسیم، رنگیزه‏ های فتوسنتزی و میزان ماده مؤثره گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea Purpurea L.) حسنا فیاضی , علیرضا ابدالی مشهدی , احمد کوچک زاده , عبدالحمید پاپ زن , محمد حسین ارزانش چکیده
جلد 10 شماره 3 سال 1391 اثرات آللوپاتی قیاق بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه ریحان، سیاهدانه، زیره سبز، رازیانه، اسفرزه و پسیلیوم محمد رضا اصغری پور چکیده
جلد10 شماره 1 سال 1391 اثرات افزایش غلظت دی اکسید کربن در شرایط کودی مختلف بر شاخص های فیزیولوژیکی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) در گلخانه محمود شور , فرزاد مندنی چکیده
جلد 16 شماره 1 سال 1397 اثرات تاریخ کاشت، کود زیستی حاوی باکتری‏های حل‌کننده فسفات و محلول‏پاشی عناصر روی و بور بر صفات فیزیولوژیک و زراعی گندم نان (رقم افلاک) حسین کمائی , حمید رضا عیسوند , فرهاد نظریان چکیده
جلد 11 شماره 1 سال 1392 اثرات تلقیح بذر توسط کودهای زیستی بر خصوصیات رشدی سه رقم گندم در مرحله سبز شدن در شرایط گلخانه محمدبهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی , جبار فلاحی , رضا دیهیم فرد , فرنوش فلاح پور چکیده
جلد 14 شماره 2 سال 1395 اثرات تنش خشکی بر مراحل رویشی و زایشی در هیبریدهای جدید ذرت دو منظوره مریم حاجی بابائی , فرهاد عزیزی چکیده
جلد 14 شماره 4 سال 1395 اثرات تنش خشکی و تراکم کاشت بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دو اکوتیپ سیر (Allium sativum L.) شیوا اکبری , محمد کافی , شهرام رضوان بیدختی چکیده
جلد 14 شماره 3 سال 1395 اثرات خاک‌ورزی و مدیریت فسفر بر لایه‌بندی فسفر در سیستم تولید ذرت دانه‌ای مجید روزبه چکیده
جلد 10 شماره 2 سال 1391 اثرات دما و شوری بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه توده های کنجد(Sesamum indicum) ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی محمدیان , عبدالجلیل یانق , هادی زرقانی چکیده
جلد 11 شماره 3 سال 1392 اثرات دوره های مختلف کنترل و تداخل علف های هرز بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.) سید محمد سیدی , پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی , مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 اثرات سرمای دیررس بهاره بر گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت شرایط کنترل شده طاهره خورسندی , احمد نظامی , محمد کافی , مرتضی گلدانی چکیده
جلد 13 شماره 1 سال 1394 اثرات سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، کنجد و چغندرقند در شرایط آب و هوایی مشهد رضا حیدری پور , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , احمد زارع فیض آبادی چکیده
جلد 11 شماره 2 سال 1392 اثرات عمق‌های مختلف کاشت و فشردگی خاک بر روند سبز شدن و رشد اولیه نشاء رقم‌های فلفل(Capsicum annum L.) در شرایط گلخانه روشنک شهریاری , محمد خواجه حسینی , سید مجید هاشمی نیا چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 اثرات کود های آلی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) پرویز رضوانی مقدم , سید محمد سیدی , مسعود آزاد چکیده
جلد 13 شماره 1 سال 1394 اثرسطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و پنبه علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , مرادی مرادی , یاسر علی زاده چکیده
جلد 18 شماره 2 سال 1399 ارزيابي کارايي مصرف نور ذرت (Zea mays L.) و کدوي پوست‌کاغذي (Cucurbita pepo var. styriaca) در نسبت‌هاي مختلف کشت مخلوط پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , بهاره بیچرانلو چکیده
جلد 11 شماره 4 سال 1392 ارزیابی اثر تنش خشکی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خصوصیات کیفی دانه گیاه دارویی سیاهدانه مصطفی حیدری , حسین جهان تیغی چکیده
جلد 13 شماره 2 سال 1394 ارزیابی اثر تنش شوری بر فلئورسانس کلروفیل دو رقم چغندرقند (Beta vulgaris L.) در کاربرد برگی سالیسیلات مریم محمدی چراغ آبادی , حبیب اله روشنفکر , پیمان حسیبی , موسی مسکرباشی چکیده
جلد 13 شماره 3 سال 1394 ارزیابی اثر دوگونه‌ میکوریزا و کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (Allium sativum L.) در یک نظام زراعی اکولوژیک پرویز رضوانی مقدم , محمد بهزاد امیری , علی نوروزیان , حمیدرضا احیایی چکیده
جلد 15 شماره 4 سال 1396 ارزیابی اثر زمان و غلظت محلول‌پاشی پاکلوبوترازول بر تولید و خصوصیات جوانه‌زنی ریزغده‌های سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) بیژن سعادتیان , محمد کافی , محمد بنایان اول , جعفر نباتی چکیده
جلد 16 شماره 4 سال 1397 ارزیابی اثر نوع و مقدار مدیریت کودی بر برخی خصوصیات علوفه سیلویی کنگر فرنگی Cynara scolymus L.)) در اصفهان مرضیه اله دادی , بابک بحرینی نژاد چکیده
جلد 13 شماره 1 سال 1394 ارزیابی اثر پرایمینگ بذر بر ویژگی‌های ریشه دو رقم جو(Hordeum vulgare L.) در سطوح مختلف تنش شوری، با استفاده از تکنیک اتاقک ژل حمید رضا خزاعی , احمد نظامی , بیژن سعادتیان , امید آرمندپیشه چکیده
جلد 18 شماره 1 سال 1399 ارزیابی اثر پرایمینگ و اندازه بذر بر عملکرد زیست‌توده، شاخص کارایی مصرف آب و برخی ویژگی‌های اکوفیزیولوژیک اکوتیپ‌های پیاز خوراکی (Allium cepa L.) موسی ایزدخواه شیشوان , مهدي تاج بخش شيشوان چکیده
جلد 12 شماره 1 سال 1393 ارزیابی اثر کود های شیمیایی و آلی بر ویژگیهای رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد سه اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) مرتضی گلدانی , سید فاضل فاضلی کاخکی چکیده
جلد 11 شماره 1 سال 1392 ارزیابی اثر گوگرد و کود دامی بر خصوصیات رشد گیاه ذرت (سینگل‌کراس 704) و اسیدیته خاک حمیدرضا چقازردی , غلامرضا محمدی , علی بهشتی آل آقا چکیده
جلد 14 شماره 2 سال 1395 ارزیابی اثرات پیش‌تیمار بذر و نوع بستر کاشت بر خصوصیات نشاء تولیدی ذرت‌‌ شیرین (Zea mays L.) ابوطالب منظری توکلی , محمد خواجه حسینی , علی اصغر محمدآبادی چکیده
جلد 11 شماره 3 سال 1392 ارزیابی ارقام و توده‌های بومی نخود (Cicer arietinum L.) بر اساس صفات آگرو-فیزیولوژیک در شرایط دیم شهرام چقامیرزا , كیانوش چقامیرزا , رضا محمدی چکیده
جلد 14 شماره 4 سال 1395 ارزیابی برخی از شاخص‌های رشد گلرنگ با استفاده از آنالیز رگرسیون فاطمه خطیب , بنیامین ترابی , اصغر رحیمی چکیده
جلد 10 شماره 4 سال 1391 ارزیابی برخی خصوصیات جوانه‌زنی و سبز شدن بذور رازیانه (Mill. Foeniculum vulgare) تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیک و آلی در مزرعه محمد بهزاد امیری , رضا قربانی , محسن جهان , حمید رضا احیایی چکیده
جلد 12 شماره 1 سال 1393 ارزیابی برخی شاخص های رشدی گونه های علف هرز در تراکم های مختلف مزرعه ذرت ( Zea mays L.) قدریه محمودی , علی قنبری , فرزاد حسین پناهی چکیده
جلد 10 شماره 3 سال 1391 ارزیابی برخی صفات زراعی کلزا تحت تاثیر کاربرد مقادیر مختلف گوگرد معرفت مصطفوی‌راد , زین العابدین طهماسبی سروستانی , سید علی محمد مدرس ثانوی , امیر قلاوند چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 ارزیابی برهمکنش اسید سالیسیلیک و گرما بر برخی صفات فیزیولوژیک ذرت (Zea mays L.) محمود عطارزاده , بنیامین ترابی , شهاب مداح حسینی چکیده
جلد 13 شماره 3 سال 1394 ارزیابی تأثیر تناوب و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد، اجزاء عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) و شاخص‌های کارآیی نیتروژن رضا نصری , علی کاشانی , فرزاد پاک نژاد , سعید وزان , مهرشاد براری چکیده
جلد 9 شماره 4 سال 1390 ارزیابی تأثیر تنش کمبود اکسیژن بر مؤلفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه 5 رقم گندم فؤاد حسینی , سید عطاالله سیادت , عبدالمهدی بخشنده , عبدالنور چعب چکیده
جلد 15 شماره 3 سال 1396 ارزیابی تأثیر پیش‌تیمار بذر با پراکسید هیدروژن بر خصوصیات آناتومیکی و فیزیولوژیکی گندم در شرایط دیم طیبه جعفریان , محمد جواد زارع چکیده
جلد 12 شماره 1 سال 1393 ارزیابی تاثیر بقایای گندم بر صفات سبزشدن، سطح برگ و اجزای عملکرد ارقام ذرت (Zea mays L.) بیژن سعادتیان , گودرز احمدوند , فاطمه سلیمانی , سمیه وجدانی آرام چکیده
جلد 17 شماره 2 سال 1398 ارزیابی تاثیر تقسیط کود نیتروژن و جهت‌های کاشت بر برخی صفات فیتوشیمیایی و عملکرد ﭼﺎي ﺗﺮش (Hibiscus sabdariffa L.) فرزانه ریگی , مهدی دهمرده , عیسی خمری , رضا باقری چکیده
401 الی 500(از مجموع 949 مورد) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>