پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
جلد 12 شماره 4 سال 1393 ارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهی بر کارایی مصرف نور در الگوهای مختلف کشت الهام عزیزی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 ارزیابی تاثیرکودهای آلی، بیولوژیکی و شیمیایی بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزاء عملکرد بذر گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) سید محمدکاظم تهامی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان چکیده
جلد 13 شماره 1 سال 1394 ارزیابی تحمل ارقام چغندر قند( Beta vulgaris L.) به دماهای انجماد تحت شرایط کنترل شده احمد نظامی , حمید رضا خزاعی , حمیدرضا مهرآبادی , مجید دشتی , فرزین پور امیر , مسعود احمدی چکیده
جلد 11 شماره 1 سال 1392 ارزیابی تحمل ارقام گندم و جو به کاربرد علفکش متری بیوزین ابراهیم ایزدی دربندی , علی اصغر چیت بند , عباس عباسیان , مجید حیدری چکیده
جلد 17 شماره 1 سال 1398 ارزیابی تحمل به تنش خشکی دوره رشد زایشی در برخی از ژنوتیپ‌های گندم (.Triticum aestivum L) با استفاده از شاخص‌های تحمل و حساسیت به تنش خشکی وحید بحرینی ویجویه , محمد رضا داداشی , سید محمود ناظری چکیده
جلد 13 شماره 3 سال 1394 ارزیابی تحمل به تنش رطوبتی در برخی از ژنوتیپ‌های گندم (Triticum aestivum L.) با استفاده از شاخص‌های انتخاب ماندانا محسنی , سیدمحمدمهدی مرتضویان , حسینعلی رامشینی , بهروز فوقی چکیده
جلد 10 شماره 2 سال 1391 ارزیابی تحمل به خشکی انتهای فصل ژنوتیپ های گندم دوروم با استفاده از محمد شریفی الحسینی , مسعود عزت احمدی چکیده
جلد 10 شماره 2 سال 1391 ارزیابی تحمل به خشکی در برخی ارقام کلزای (Brassica napus L.) زمستانه جواد رشیدی‌فر , حمید دهقانی , بهرام علیزاده چکیده
جلد 9 شماره 4 سال 1390 ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ های سورگوم دانه ای با استفاده از شا خص های تحمل و سید علیرضا بهشتی , سیده مطهره سروری چکیده
جلد 9 شماره 4 سال 1390 ارزیابی تحمل به خشکی و استفاده از ذخایر ساقه ژنوتیپ های امید بخش گندم نان در شرایط مسعود عزت احمدی , قربان نورمحمدی , مسعود قدسی , محمد كافی چکیده
جلد 13 شماره 3 سال 1394 ارزیابی تحمل به خشکی چهار رقم کلزا (.Brassica napus L) براساس خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی احد جمشیدی زیناب , طاهره حسنلو , امیر محمد ناجی چکیده
جلد 15 شماره 2 سال 1396 ارزیابی تحمل به سرمازدگی و یخ زدگی گیاه مهاجم گل گندم (Centaurea balsamita) خوسرمایی شده با شرایط بهاره عباس عباسیان , قربانعلی اسدی , رضا قربانی چکیده
جلد 9 شماره 4 سال 1390 ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپ های برنج ایرانی در محیط کشت هیدروپونیک بر اساس شهربانو میردارمنصوری , نادعلی بابائیان جلودار , نادعلی باقری چکیده
جلد 11 شماره 1 سال 1392 ارزیابی تحمل به یخزدگی سه اکوتیپ زنیان Trachyspermum ammi (Linn). Sprague در شرایط کنترل شده زینت برومند رضازاده , احمد نظامی , سمیه نظامی چکیده
جلد 13 شماره 4 سال 1394 ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی اکوتیپ‌های بارهنگ سرنیزه‌ای (Plantago lanceolata L.) در شرایط کنترل‌شده مریم جانعلی زاده , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی پارسا چکیده
جلد 13 شماره 2 سال 1394 ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) رشدیافته در مزرعه تحت شرایط آزمایشگاهی با بهره‌گیری از شاخص نشت الکترولیت‌ها طیبه خیرخواه , احمد نظامی , محمد کافی , قربانعلی اسدی چکیده
جلد10 شماره 1 سال 1391 ارزیابی تعدیل تنش شوری با استفاده از کلسیم و پتاسیم در گیاه دارویی زنیان سمیه میرزایی , اصغر رحیمی , حسین دشتی , شهاب مداح حسینی چکیده
جلد 13 شماره 2 سال 1394 ارزیابی تغییرات تنوع زیستی محصولات زراعی استان کرمانشاه طی سال‌های 1381 تا 1390 شهلا اله یاری , سعید جلالی هنرمند , فرزاد مندنی , محمود خرمی وفا چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 ارزیابی تغییرات مورفوفیزیولوژیکی ارقام گندم در شرایط کاربرد مایکوریزا و آزوسپیریلوم مجید جیریایی , اسفندیار فاتح , امیر آینه بند چکیده
جلد 11 شماره 2 سال 1392 ارزیابی تنوع علف‌های هرز و شبیه سازی جذب و توزیع نور درکانوپی چند‌کشتی و تک‌کشتی ارزن دم‌روباهی (Setaria italica L. ) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سارا سنجانی چکیده
جلد 12 شماره 2 سال 1393 ارزیابی تنوع ژنتیکی حاصل از القای جهش با پرتوتابی گاما در صفات مورفولوژیک در نسل دوم لاین های جهش یافته کلزا سیده مژگان ابطحی فروشانی , احمد ارزانی , محمد حسین فتوکیان چکیده
جلد 10 شماره 4 سال 1391 ارزیابی تنوع ژنتیکی در لاین های اصلاحی حاصل از توده های بومی کنجد فروز نصیری , قدرت الله سعیدی چکیده
جلد 17 شماره 3 سال 1398 ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت شیرین (Zea mays. Varsaccharata) و سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) هانیه همافر , محمود خرمی وفا , فرزاد مندنی , حیدر ذوالنوریان چکیده
جلد 13 شماره 3 سال 1394 ارزیابی جوانه‌زنی و قدرت بذر سویا (Glycine max (L.) Merr.) حاصل از ارقام و تاریخ‌کاشت‌های مختلف در گرگان مرتضی گرزین , فرشید قادری فر , ابراهیم زینلی , سید اسماعیل رضوی چکیده
جلد 13 شماره 1 سال 1394 ارزیابی خصوصیات رویش و تولید ریشه ذخیره‌ای گیاه دارویی- صنعتی باریجه (Ferula gummosa Boiss.) تحت شرایط کشت در عرصه طبیعی و گلدان زهرا بیک زاده , فریدون ملتی , كمال الدین ناصری , مهدی راستگو چکیده
جلد 17 شماره 1 سال 1398 ارزیابی خصوصیات ريشه و عملكرد دانه ارقام گندم تحت تأثير باكتري‌هاي حل‌كننده فسفات و قارچ ميكوريزا در شرايط ديم رحیم ناصری , مهرشاد براری , محمد جواد زارع , کاظم خاوازی , زهرا طهماسبی چکیده
جلد 13 شماره 1 سال 1394 ارزیابی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه ارقام کلزا در شرایط تنش خشکی پایان فصل در شرایط آب و هوایی اهواز عبدالرضا سیداحمدی , عبدالمهدی بخشنده , محمد حسین قرینه چکیده
جلد 14 شماره 3 سال 1395 ارزیابی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک ارقام پنبه تحت تنش کمبود آب در مرحله گیاهچه‌ای حمید رضا مهرآبادی , احمد نظامی , محمد کافی , محمد رضا رمضانی مقدم چکیده
جلد 17 شماره 1 سال 1398 ارزیابی رابطه بین عملکرد دانه و درصد روغن با برخی از صفات مهم زراعی در کنجد به‌وسیله تجزیه علیت و تجزیه به مؤلفه‌های اصلی بهرام مسعودی چکیده
جلد 11 شماره 1 سال 1392 ارزیابی رقابت اندامهای هوایی و زیرزمینی بین دو گیاه کنجد (Sesamume indicum L.) و تاج خروس Amaranthus retroflexus و تاثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد عبدالجلیل یانق , پرویز رضوانی مقدم , هادی زرقانی , مهدی محمدیان چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 ارزیابی رقابت و کارایی سیستم کشت مخلوط ذرت – لوبیا با استفاده از برخی شاخص های رقابتی علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا دیهیم فرد , رضا میرزایی تالارپشتی , محمد خیرخواه چکیده
جلد 14 شماره 2 سال 1395 ارزیابی روابط هورمون‌های اکسین و سیتوکینین بر عملکرد و اجزای عملکرد دانۀ ذرت در شرایط تنش خشکی علی ماهرخ , مجید نبی پور , حبیب الله روشنفكر دزفولی , رجب چوكان چکیده
جلد 16 شماره 2 سال 1397 ارزیابی زمان تغذیه برگی بوریک اسید و سولفات روی بر غلظت عناصر و عملکرد روغن کلزا در منطقه سیستان محمد فروزنده چکیده
جلد 15 شماره 4 سال 1396 ارزیابی صفات زراعی و کیفی در ژنوتیپ‌های مختلف تریتیکاله سیف الله انصاری , سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی , احمد ارزانی , پوراندخت گلکار چکیده
جلد 11 شماره 4 سال 1392 ارزیابی صفات مورفولوژیک ارقام کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش کم آبی با استفاده از تجزیه به عامل ها علی اصغری , یاور درگاهی , علی رسول زاده , مریم احمدیان چکیده
جلد 14 شماره 2 سال 1395 ارزیابی صفات کمّی و کیفی 18‌کلون سیب‌زمینی احمد رضا بلندی , حسن حمیدی چکیده
جلد 17 شماره 2 سال 1398 ارزیابی صفات کمی و کیفی نعناع‌فلفلی (Mentha piperita L.) در چین‌های اول و دوم تحت تأثیر کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی، نانو و مایکوریزا علی استادی , عبدالله جوانمرد , محمدرضا مرشدلو , سارا ملاعلی عباسیان چکیده
جلد 12 شماره 3 سال 1393 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد 43 لاین و اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) تحت شرایط آبیاری با آب شور سید فاضل فاضلی کاخکی , احمد نظامی , مهدی پارسا , محمد کافی چکیده
جلد 16 شماره 4 سال 1397 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ارزن معمولی و سویا در کشت مخلوط تحت شرایط تنش کم‌آبی در منطقه همدان سمیه حاجی نیا , گودرز احمدوند , علی اشرف مهرابی چکیده
جلد 11 شماره 2 سال 1392 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در مخلوط هایی از سه توده (سبزوار، کلات، کاشمر) کنجد Sesamum indicum L.) ) هادی زرقانی , مهدی محمدیان , پرویز رضوانی مقدم , عبدالجلیل یانق چکیده
جلد 10 شماره 2 سال 1391 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاه دانه(Nigella sativa L.)در تراکمهای مختلف بوته در شرایط کم آبیاری شهرام رضوان بیدختی , سارا سنجانی , علیرضا دشتبان , ایمان حسام عارفی چکیده
جلد 12 شماره 2 سال 1393 ارزیابی عملکرد و شاخص های رشد سیب زمینی تحت سطوح مختلف تنش کم آبی علی رضا سبحانی , حسن حمیدی چکیده
جلد 17 شماره 4 سال 1398 ارزیابی عملکرد و کیفیت روغن دانه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت اثر محلول‌پاشی محرک‌های رشد و زمان برداشت پرشنگ خلیلی , مهدی تاج بخش چکیده
جلد 16 شماره 4 سال 1397 ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه ذرت 260 تحت تاثیر مدیریت تلفیقی کود و بقایای گیاهی حسنعلی پوراسماعیل , مهدی دهمرده , احمد قنبری چکیده
جلد 10 شماره 3 سال 1391 ارزیابی مدل CropSyst–گندم برای پیش بینی نمو، رشد و عملکرد در واکنش به تاریخ کاشت علی دستمالچی , افشین سلطانی , ناصر لطیفی , ابراهیم زینلی چکیده
جلد 12 شماره 3 سال 1393 ارزیابی مدلی برای شبیه سازی رشد و نمو گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط تنش خشکی فرزاد حسین پناهی , محمد کافی , مهدی پارسا , مهدی نصیری محلاتی , محمد بنایان اول چکیده
جلد 10 شماره 2 سال 1391 ارزیابی مراحل فنولوژیک و عملکرد رقم‌های مختلف سویا تحت شرایط کم‌آبیاری جاسم امینی‌فر , غلامرضا محسن‌آبادی , محمدحسن بیگلویی , حبیب‌الله سمیع‌زاده چکیده
جلد 10 شماره 2 سال 1391 ارزیابی مولکولی مقاومت به علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات در توده های یولاف وحشی زمستانه( Avena ludoviciana Duriu.)مزارع گندم استان خوزستان مهدی راستگو , محمد حسن راشد محصل , حمیدرضا كاووسی , امین میرشمسی كاخكی , اسكندر زند چکیده
جلد 11 شماره 1 سال 1392 ارزیابی میزان تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت ها احمد نظامی , حمید رضا خزاعی , فرزاد حسین پناهی , سید فاضل فاضلی کاخکی چکیده
جلد 16 شماره 1 سال 1397 ارزیابی نشانگرهای مبتنی بر رتروترنسپوزون ها در شناسایی مکان های مرتبط با صفات مهم زراعی و مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) تحت شرایط مزرعه ای رشید پاک نیا , فرج اله شهریاری , رضا درویش زاده , سعید ملک زاده چکیده
جلد 13 شماره 1 سال 1394 ارزیابی و مقایسه روش‌های مختلف خاک‌ورزی در بهبود خاک‌های متاثر از شوری در تولید گندم مجید روزبه , جانب اله نیازی چکیده
جلد 9 شماره 4 سال 1390 ارزیابی ویژگی های جوانه زنی و خواب در سی توده بذری گیاهان دارویی حمیدرضا احیایی , محمد خواجه حسینی چکیده
جلد 16 شماره 2 سال 1397 ارزیابی ویژگی‌های فیزیولوژیک و زراعی مرتبط با تحمل به خشکی درکلزای بهاره بهمن پاسبان اسلام چکیده
جلد 11 شماره 3 سال 1392 ارزیابی پاسخ ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) به دو فصل کاشت پاییزه و بهاره امیرحسین شیرانی راد , حمید رضا جبّاری , عباس دهشیری چکیده
جلد 16 شماره 1 سال 1397 ارزیابی پاسخ به تنش خشکی در برخی از لاین‌‌های موتانت برنج با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش هاشم امین‌پناه , پیمان شریفی , علي اكبر عبادي چکیده
جلد 17 شماره 2 سال 1398 ارزیابی پایداری ژنتیکی برخی از صفات زراعی هیبریدهای سیب‌زمینی تحت شرایط آب و هوایی مختلف شیوا محمدنیا , علی اصغری , داوود حسن پناه , رحمت الله کریمی زاده , علی اکبر شکوهیان چکیده
جلد 11 شماره 2 سال 1392 ارزیابی پتانسیل استفاده از برخی ضایعات کشاورزی و جنگلی در تولید اسپاون قارچ دارویی Ganoderma lucidum مریم توانا , مجید عزیزی , محمد فارسی چکیده
جلد 11 شماره 4 سال 1392 ارزیابی کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا علیرضا کوچکی , سرور خرم دل , فرنوش فلاح پور , فریدون ملتی چکیده
جلد 10 شماره 2 سال 1391 ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه و ذرت علیرضا كوچكی , زینت برومند رضازاده , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل چکیده
جلد 11 شماره 2 سال 1392 ارزیابی کارایی علف‌کش کلتودیم در مقایسه با سایر باریک‌برگ‌کش‌ها برای کنترل علف‌های‌‌‌هرز باریک‌‌برگ سویا (.L Glycin max) سید کریم موسوی , پیمان ثابتی , ناصر باقرانی چکیده
جلد 15 شماره 3 سال 1396 ارزیابی کارایی فعالیت Sinorhizobium meliloti و خصوصیات کیفی یونجه تحت تأثیر کاربرد مولیبدن فاطمه احمدی دانا , محمدنبی غیبی , محمدرضا اردکانی , فرزاد پاکنژاد چکیده
جلد10 شماره 1 سال 1391 ارزیابی کارایی مصرف آب و نور ژنوتیپ‌های گندم نان در شرایط رطوبتی و فتوسنتزی متفاوت مسعود عزت احمدی , قربان نورمحمدی , مسعود قدسی , محمد کافی چکیده
جلد 10 شماره 4 سال 1391 ارزیابی کاربرد باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) و حل کننده فسفات (PSM) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (رقم N80) در سطوح مختلف نیتروژن و فسفر در شرایط گلخانه سیده حدیثه بهاری ساروی , همت اله پیردشتی چکیده
جلد10 شماره 1 سال 1391 ارزیابی کاشت پائیزه اکوتیپ های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد زینب خراسانی , احمد نظامی , مهدی نصیری محلاتی , علی اصغر محمدآبادی چکیده
جلد 10 شماره 4 سال 1391 استفاده از تکنیک مونته کارلو- زنجیره مارکف همراه با یک مدل ساده برای شبیه سازی تولید نخود در استان های خراسان محمد بنایان , احمد نظامی , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری چکیده
جلد 12 شماره 3 سال 1393 استفاده از مدل رقابتی واکنش سطح به‌منظور بررسی رقابت در تراکم‌ها و ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط کنجد (Sesamum indicum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , یاسر علی زاده , روح اله مرادی چکیده
جلد10 شماره 1 سال 1391 استفاده از منحنیهای هماثر در بررسی اثر افزایشی، همافزایی و همکاهی اختلاط علی اصغر چیت بند , رضا قربانی , محمدحسن راشد محصل , احمد زارع فیض آبادی , مجید عباسپور چکیده
جلد10 شماره 1 سال 1391 انتخاب برای بهبود عملکرد با استفاده از روش های آماری چند متغیره در برنج حسین صبوری , قاسم محمدی نژاد , مریم فضلعلی پور چکیده
جلد 9 شماره 4 سال 1390 انتخاب برای بهبود عملکرد با استفاده از روشهای آماری چند متغیره در برنج حسین صبوری , قاسم محمدی نژاد , مریم فضلعلی پور چکیده
جلد 13 شماره 4 سال 1394 برآورد محصول ذرت (Zea mays L.) و نیتروژن خاک از طریق اندازه‌گیری هدایت الکتریکی خاک تحت تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و بیولوژیک حمیده خلیل زاده , محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 16 شماره 2 سال 1397 برآورد نیاز درجه- روز رشد مراحل فنولوژیک و رشد گل‌گاوزبان در تاریخ و تراکم‌های متفاوت حدیث حسنوند , سید عطاءاله سیادت , عبدالمهدی بخشنده , محمدرضا مرادی تلاوت , عادل پشت‌دار چکیده
جلد 15 شماره 2 سال 1396 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات زراعی گندم نان با استفاده از تجزیه میانگین نسل‌ها در شرایط کم‌آبی مریم درانی نژاد , قاسم محمدی نژاد , روح اله عبدالشاهی چکیده
جلد 17 شماره 3 سال 1398 بررسي تأثير سن نشاء و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد گياه دارويي عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi L.) اشکان عسگری , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی چکیده
جلد 18 شماره 1 سال 1399 بررسي مصرف فسفر و محلول‌پاشی عناصر ریز‌مغذی بر عملکرد علوفه و بذر در دو اکوتیپ يونجه مسعود ترابی , محسن حیدری سلطان آبادی چکیده
جلد 12 شماره 3 سال 1393 بررسی آماری روند بلند مدت سه متغیر عملکرد، تولید و سطح زیرکشت سالانه هفده محصول زراعی خراسان رضوی حمید زارع ابیانه , مریم بیات ورکشی چکیده
جلد 15 شماره 4 سال 1396 بررسی اثر اسموپرایمینگ بذور، روش‌های کاشت و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد هندوانه آجیلی (Citrullus lanatus) مسعود زرندی , محمد خواجه حسینی , علی اصغر محمدآبادی چکیده
جلد 18 شماره 1 سال 1399 بررسی اثر القاکننده‌های تولید گره بر خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و خصوصیات گره‌زایی یونجه (Medicago sativa L.) در شرایط شوری رقیه مردانی , کاظم پوستینی , علیرضا عباسی , احمدعلی پوربابایی چکیده
جلد 12 شماره 1 سال 1393 بررسی اثر تاریخ نشاکاری بر شاخص‌های رشد و عملکرد علوفه ذرت (Zea mays L.) در منطقه مشهد محمد غیاث آبادی , محمد خواجه حسینی , علی اصغر محمد آبادی چکیده
جلد 11 شماره 3 سال 1392 بررسی اثر تاریخ های برداشت بر صفات مرتبط با کیفیت بذور ژنوتیپ های گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) بهاره تحت شرایط ارومیه سیده لیلا موسوی مقدم , مهدی تاجبخش , علیرضا عیوضی چکیده
جلد 13 شماره 2 سال 1394 بررسی اثر تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد دانه ارقام گلرنگ در شرایط آب و هوایی رفسنجان فاطمه خطیب , بنیامین ترابی , اصغر رحیمی چکیده
جلد 15 شماره 4 سال 1396 بررسی اثر تاریخ کاشت در کاهش دوره رشد ارقام گلرنگ بهاره در اقلیم سرد و نیمه‌خشک تبریز بهمن پاسبان اسلام چکیده
جلد 15 شماره 4 سال 1396 بررسی اثر تاریخ کاشت و مصرف کود نیتروژن بر رشد، عملکرد و ترکیبات تشکیل‌دهنده اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare) در شرایط شوشتر روزبه فرهودی , زهرا خدارحم پور چکیده
جلد 13 شماره 4 سال 1394 بررسی اثر تداخل علف‌های هرز بر عملکرد و خصوصیات زراعی شنبلیله در تراکم‌های مختلف گیاهی در شرایط بیرجند رضا برادران , مهرناز قهاری چکیده
جلد 16 شماره 1 سال 1397 بررسی اثر تراکم بر میزان فتوسنتز و شاخص‌های رشد اکوتیپ‌های حنا (Lowsonia inermis L.) امین پسندی پور , حسن فرح بخش چکیده
جلد 15 شماره 1 سال 1396 بررسی اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (Protulaca oleracea L.) حامد جوادی , پرویز رضوانی مقدم , محمد جواد ثقه الاسلامی , غلامرضا موسوی چکیده
جلد 9 شماره 4 سال 1390 بررسی اثر تراکمهای مختلف ذرت بر شاخص های اکولوژیکی گونههای علفهرز قدریه محمودی , علی قنبری , علی اصغر محمد آبادی چکیده
جلد 15 شماره 3 سال 1396 بررسی اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد دانه، تجمع اسمولیت‌ها و رنگ‌دانه‌های فتوسنتزی در ژنوتیپ‌های سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor L.) علی آذری نصرآباد , سید محسن موسوی نیک , محمد گلوی , سید علیرضا بهشتی , علیرضا سیروس مهر چکیده
جلد 13 شماره 2 سال 1394 بررسی اثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان پرولین هشت توده بومی شنبلیله (.Trigonella foenum - graecum L) حسن فرهادی , مجید عزیزی , سید حسین نعمتی چکیده
جلد 14 شماره 2 سال 1395 بررسی اثر حاصلخیزکننده‌های خاک بر شاخص‌های رشدی، صفات مورفوفیزیولوژیک و محتوای پتاسیم توتون رقم بارلی محمود رضا تدین , زینب رئیسی چکیده
جلد 14 شماره 2 سال 1395 بررسی اثر حاصلخیزکننده‌های مختلف فسفر بر خصوصیات فیزیولوژیکی رنگدانه‏‌های فتوسنتزی و قندهای محلول در گلرنگ تحت شرایط کمبود آب سیاوش حشمتی , مجید امینی دهقی , علیرضا رضا زاده , کیوان فتحی امیرخیز چکیده
جلد 14 شماره 1 سال 1395 بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر برخی خصوصیات فتوسنتزی ارقام کلزا (Brassica napus L.) فرانک طهماسبی , پیمان حسیبی , موسی مسکرباشی چکیده
جلد 11 شماره 2 سال 1392 بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر خصوصیات و عملکرد علوفهای کوشیا (Kochia scoparia) در آبیاری با دو سطح شوری سعید خانی نژاد , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , جواد شباهنگ , جعفر نباتی چکیده
جلد 10 شماره 4 سال 1391 بررسی اثر سطوح مختلف گوگرد بنتونیت بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد کلزا بهنوش رحیمی , رضا صدرآبادی حقیقی چکیده
جلد 12 شماره 1 سال 1393 بررسی اثر شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه چهار گونه گیاه دارویی حامد جوادی , محمد جواد ثقه الاسلامی , سید غلامرضا موسوی چکیده
جلد 13 شماره 1 سال 1394 بررسی اثر غلظت محلول غذایی، زمان و دفعات مناسب برگپاشی بر رشد برگ و بنه‌های دختری زعفران (Crocus sativus L.) رضا خراسانی , پرویز رضوانی مقدم , فاطمه حسنزاده اول چکیده
جلد 11 شماره 3 سال 1392 بررسی اثر فاصله‌ی بین و روی ردیف بر تجمع و توزیع ماده‌ی خشک گیاه باقلا کامبیز پوری , ابراهیم زینلی , اسماعیل گلچین چکیده
جلد 13 شماره 3 سال 1394 بررسی اثر فواصل کاشت و روش برداشت بر صفات کمی و کیفی گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) هادی خزاعی , احمد زارع فیض آبادی چکیده
جلد 13 شماره 1 سال 1394 بررسی اثر محلول پاشی آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پائیزه (Brassica napus L.) در شرایط کم آبیاری سارا افشانی , رضا امیرنیا , هاشم هادی چکیده
جلد 16 شماره 2 سال 1397 بررسی اثر محلول‌پاشی اتانول و متانول بر شاخص‌های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum c.v. Keshkeni luvelou) محمد مقدم , رسول نریمانی , قادر رستمی , سپیده مجرب چکیده
جلد 12 شماره 1 سال 1393 بررسی اثر مدیریت های مختلف کودی بر تولید گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط مشهد پرویز رضوانی مقدم , سارا بخشایی , افسانه امین غفوری , لیلا جعفری چکیده
501 الی 600(از مجموع 949 مورد) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>