پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
جلد 14 شماره 4 سال 1395 بررسی اثر مقادیر مختلف سوپرجاذب رطوبت و اسید‌هیومیک در شرایط کم‌آبیاری بر برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی ذرت (Zea mays L.) به روش سطح پاسخ محسن جهان , محمد بهزاد امیری , فرانک نوربخش چکیده
جلد 14 شماره 2 سال 1395 بررسی اثر میدان مغناطیسی بر رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد قدریه محمودی , علی قنبری , مهدی راستگو , مصطفی قلی زاده , ایرج طهماسبی چکیده
جلد 14 شماره 1 سال 1395 بررسی اثر هورمون‌های سیتوکینین و اکسین و الگوی کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) در شرایط شور داوود دوانی , مجید نبی پور , حبیب الله روشنفکر دزفولی چکیده
جلد 10 شماره 3 سال 1391 بررسی اثر کاربرد بیرونی پراکسید هیدروژن بر افزایش تحمل به خشکی گیاه گل‌تکمه‌ای(Gomphrena globosa L.) مرتضی گلدانی , مریم کمالی چکیده
جلد 13 شماره 1 سال 1394 بررسی اثر کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای آلی و زیستی روی برخی ویژگی های کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون(Pimpinella anisum L.) نفیسه کمایستانی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , فرهاد رجالی چکیده
جلد 9 شماره 4 سال 1390 بررسی اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر قابلیت هضم و میزان پروتئین امیرحسین سعیدنژاد , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا خزاعی , مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 17 شماره 4 سال 1398 بررسی اثر کلرید کلسیم و سلنیوم بر مقاومت به دمای بالا در گندم (Triticum aestivum L.) حسین نوروزی , مجید نبی پور , افراسیاب راهنما قهفرخی , حبیب اله روشنفکر چکیده
جلد 14 شماره 1 سال 1395 بررسی اثر کود نیتروژن بر میزان جذب و ضریب استهلاک نور در ارقام مختلف گندم فریده صمدیان , علی سلیمانی چکیده
جلد 13 شماره 4 سال 1394 بررسی اثر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اسانس دو توده بومی مرزه (Satureja hortensis L.) تحت شرایط نرمال و تنش خشکی در منطقه کرمان امید اکرمی نژاد , مهری صفاری , روح الله عبدلشاهی چکیده
جلد 16 شماره 4 سال 1397 بررسی اثرات تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر رشد و پارامترهای فیزیولوژیک چهار رقم کلزای بهاره حمید محمدی , رقیه جوادزاده , بهمن پاسبان اسلام , لاله پرویز چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 بررسی اثرات تنش شوری بر صفات مرتبط با عملکرد در هشت توده بومی شنبلیله (.L. Trigonella foenom-graecum L) حسن فرهادی , مجید عزیزی , سید حسین نعمتی چکیده
جلد10 شماره 1 سال 1391 بررسی اثرات روش مصرف کودهای بیولوژیک در ترکیب با کودهای شیمیایی بر تولید ذرت دانه‏ای و برخی خصوصیات شیمیایی خاک در شرایط خوزستان فرشاد ابراهیم‏پور , خالد عیدی‏زاده , عبدالمجید مهدوی دامغانی , محمد رضوانی چکیده
جلد 13 شماره 3 سال 1394 بررسی اثرات روش‌های کم آبیاری بر صفات کمی و کیفی سیب‌زمینی خسرو پرویزی , علی قدمی فیروز آبادی چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 بررسی اثرات کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد چند توده بومی کنجد در شرایط کرمان صدیقه فرحبخش , حسن فرحبخش چکیده
جلد 13 شماره 4 سال 1394 بررسی اثرات کودهای زیستی حاوی باکتری‌های تثبیت‌کننده غیرهمزیست نیتروژن و حل‌کننده فسفات بر روی صفات کمی و کیفی گندم (Triticum aestivum) محمود مهتدی , محمد جواد میرهادی , علی چراتی , مجید بهادری چکیده
جلد 11 شماره 4 سال 1392 بررسی اثرات گیاهان پوششی زمستانه و ریزوباکترهای تحریک‌کننده‌ی رشد بر جنبه‌هایی از حاصلخیزی خاک و عملکرد محصول در یک سیستم ارگانیک تولید ریحان (Ocimum basilicum L.) محسن جهان , محمدبهزاد امیری , جواد شباهنگ , فائزه احمدی , فرزانه سلیمانی چکیده
جلد 15 شماره 1 سال 1396 بررسی اختلاط علف‌کش‌های فورام‌سولفورون و نیکوسولفورون به همراه سولفات‌آمونیوم در کنترل سلمه‌تره (Chenopodium album L.) حمزه اسداللهی , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , علی قنبری چکیده
جلد 11 شماره 4 سال 1392 بررسی امکان استفاده از کود بیولوژیک میکوریزا در تأمین بخشی از فسفر در زراعت نخود (Cicer arietinum L.) عصمت محمدی , حمیدرضا اصغری , احمد غلامی چکیده
جلد 17 شماره 3 سال 1398 بررسی امکان جايگزينی پودر خون به‌جای مصرف کود سکسترين آهن در گياه دارويی بادرنجبويه (Melissa Officinalis L.) وحید محصلی , فرزاد فربود چکیده
جلد 14 شماره 4 سال 1395 بررسی امکان جایگزینی کودهای آلی با کود شیمیایی در زراعت کلزا (Brassica napus) سید جواد عظیم زاده , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا كوچكی چکیده
جلد 12 شماره 1 سال 1393 بررسی برخی از عوامل محیطی موثر بر سبزشدن و استقرار توده های مختلف کلزا در مزارع استان خراسان عبدالجلیل یانق , محمد خواجه حسینی چکیده
جلد 10 شماره 4 سال 1391 بررسی برخی ویژگی‌های جوانه‌زنی گیاه مریم گلی سهندی (Boiss & Buhse Salvia sahendica) در شرایط تنش‌های خشکی و شوری محمّدتقی عبادی , اکرم فرزانه , عباداله عبادی , سیّدحسین نعمتی چکیده
جلد 15 شماره 1 سال 1396 بررسی برهمکنش اکوتیپ و تاریخ کاشت در زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با استفاده از روش های مختلف پایداری تک متغیره جلال قنبری , غلامرضا خواجوئی نژاد , قاسم محمدی نژاد چکیده
جلد 14 شماره 1 سال 1395 بررسی تأثیر تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد گیاه وسمه (Indigofera tinctoria L.) در شرایط شاهرود علی انصوری , حسن شهقلی , حسن مکاریان , منوچهر قلی پور چکیده
جلد 13 شماره 2 سال 1394 بررسی تأثیر تاریخ کاشت و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی بابونه Matricaria recutita)) رقم پرسو در شرایط آب و هوایی شوشتر روزبه فرهودی , اسفندیار فاتح , افراسیاب راهنما قهفرخی چکیده
جلد 16 شماره 4 سال 1397 بررسی تأثیر تراکم کاشت بر صفات زراعی ارقام کنجد در کرج زینب کریمی , مجید آقاعلیخانی , مجید غلامحسینی چکیده
جلد10 شماره 1 سال 1391 بررسی تأثیر تعداد تکرار بر اعتبار نتایج آزمایشات کشاورزی مسعود خزاعی چکیده
جلد 13 شماره 4 سال 1394 بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: 1- پیش‌‎بینی وضعیت اگروکلیماتیک آینده علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , لیلا جعفری چکیده
جلد 10 شماره 2 سال 1391 بررسی تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های گلرنگ بهاره میثم فراست , نورعلی ساجدی , محمد میرزاخانی چکیده
جلد 15 شماره 3 سال 1396 بررسی تأثیر جهت خطوط کشت، کود زیستی نیتروکسین و مواد سوپرجاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد ماشک برگ پهن الهام لطیفی نیا , ناصر اکبری , فرهاد نظریان فیروزآبادی , سعید حیدری چکیده
جلد 17 شماره 3 سال 1398 بررسی تأثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد ماده خشک و برخی صفات فیزیولوژیک ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.) زین العابدین جویبان , محمد کافی , احمد نظامی , سید غلامرضا موسوی چکیده
جلد 11 شماره 4 سال 1392 بررسی تأثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تراکم کاشت بر میزان و اجزای روغن گیاه دارویی گل مغربی (Oenothera biennis L.) مجید عزیزی , هاجر نعمتی , حسین آرویی چکیده
جلد 15 شماره 4 سال 1396 بررسی تأثیر سلنیوم و روش‌های مصرف کود سرک اوره بر عملکرد دانه و اجزای آن و صفات کیفی گندم در شرایط دیم محمد کونانی , نورعلی ساجدی , محمد رضا سبحانی چکیده
جلد 14 شماره 1 سال 1395 بررسی تأثیر سیلیس بر بهبود تحمل به تنش شوری کلرید سدیم در یونجه یک‌ساله (Medicago scutellata L.) مایا عزیزی , احمد عبدل زاده , پویان مهربان جوبنی , حمید رضا صادقی پور چکیده
جلد 11 شماره 3 سال 1392 بررسی تأثیر فاصله آبیاری و ترکیب های کشت مخلوط مرزنجوش (Origanum vulgare) و زعفران (Crocus sativus) بر خنک شدن بنه ها بمنظور کاهش اثرات نامطلوب تغییر اقلیم علیرضا کوچکی , جواد شباهنگ , سرور خرم دل , ریحانه عظیمی چکیده
جلد 15 شماره 3 سال 1396 بررسی تأثیر محلول پاشی متانول بر ویژگی های کیفی، عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycine max L.) تحت تنش خشکی جابر عیسی زاده پنجعلی خرابسی , محمد گلوی , محمود رمرودی چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 بررسی تأثیر مدیریت‌های مختلف کودی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (L. Coriandrum sativum) ریحانه بیگناه , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان چکیده
جلد 13 شماره 2 سال 1394 بررسی تأثیر مقادیر آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد چهار اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) علیرضا کوچکی , ویدا مختاری , سرور خرم دل , شهربانو طاهرآبادی چکیده
جلد 9 شماره 4 سال 1390 بررسی تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن و نحوه مصرف آن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج شهریار بابازاده , مسعود كاوسی , مهرداد اسفندیاری , مجید نحوی , مهرزاد اله قلی پور چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 بررسی تأثیر مقادیر و زمان های کابرد کود آهن نانو بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (.Brassica napus L ) فاطمه بیاتی , امیر آینه بند , اسفندیار فاتح چکیده
جلد 13 شماره 4 سال 1394 بررسی تأثیر همزیستی با میکوریزا، ورمی‌کمپوست و اسید هیومیک بر عملکرد اسانس و کلونیزاسیون ریشه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) ایمان اکبری , احمد غلامی چکیده
جلد 10 شماره 4 سال 1391 بررسی تأثیر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی سیاهدانه سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , افسانه امین غفوری , جواد شباهنگ چکیده
جلد10 شماره 1 سال 1391 بررسی تأثیر کربنات ‎کلسیم آب بر کارایی علف‎کش سینوسولفوران در کنترل علف‎های‎هرز تاج‎خروس ریشه ‎قرمز (Amaranthus retroflexus) و سلمه‎تره( (Chenopodium album ابراهیم ایزدی دربندی , فرزانه آذریان , نجمه نساری چکیده
جلد 15 شماره 3 سال 1396 بررسی تأثیر کودهای آلی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) سید مرتضی عظیم زاده چکیده
جلد 11 شماره 3 سال 1392 بررسی تاثیر اندازه بذر در شرایط تنش خشکی بر جوانه‏زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدس (Lens culinaris Medik.) روح اله مرادی , یاسر علی زاده , احمد نظامی , حمیدرضا عشقی زاده چکیده
جلد 10 شماره 2 سال 1391 بررسی تاثیر تسریع کننده ها بر بنیه بذر و خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی سیاه دانه كیوان فتحی امیرخیز , حشمت امیدی , سیاوش حشمتی , لیلا جعفرزاده چکیده
جلد 17 شماره 1 سال 1398 بررسی تاثیر تغییر اقلیم در آینده نزدیک بر تولید گندم آبی منطقه تربت جام: مطالعه موردی سید فرهاد صابرعلی , حسین نستری نصرآبادی , محمد دوستخواه احمدی چکیده
جلد 12 شماره 1 سال 1393 بررسی تاثیر دور آبیاری و تاریخ کاشت بر خصوصیات زراعی عدس الملک در منطقه بیرجند حسین طبیعی , برادران برادران چکیده
جلد 10 شماره 2 سال 1391 بررسی تاثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی بابونه آلمانی علیرضا دادخواه , مجید امینی دهقی , محمد كافی چکیده
جلد 11 شماره 2 سال 1392 بررسی تاثیر محلول پاشی آبسزیک اسید بر تحمل تنش شوری ارقام کلزا روزبه فرهودی چکیده
جلد 11 شماره 4 سال 1392 بررسی تاثیر کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر بر عملکرد، اجزاء عملکرد و شاخص‌های رشد سیب زمینی محمدجواد ارشدی , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی چکیده
جلد 12 شماره 3 سال 1393 بررسی تاریخ کاشت، تراکم بوته و روش برداشت بر رشد و عملکرد ذرت سالادی رقم دانه طلایی (.L Var SC403su Zea mays) آتنا رحمانی , مجید نصراله الحسینی , سعید خاوری خراسانی چکیده
جلد 16 شماره 2 سال 1397 بررسی تحمل به تنش یخ ‏زدگی در گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graceum L.) سیده محبوبه میرمیران , احمد نظامی , محمد کافی چکیده
جلد 11 شماره 2 سال 1392 بررسی ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی چند لاین کلزا با استفاده از روش بای‌پلات بهنام روستا باغی , حمید دهقانی , بهرام علی زاده , ناصر صباغ نیا چکیده
جلد 16 شماره 2 سال 1397 بررسی تغییرات زمانی و مکانی عملکرد گندم و لوبیا، مطالعه موردی: خراسان رضوی خدیجه پویانسب , محمد بنایان اول , رضا قربانی , سارا سنجانی , فاطمه یعقوبی چکیده
جلد 16 شماره 3 سال 1397 بررسی تغییرات مرفولوژیک و عملکردی تیپ‌های مختلف پنبه در سیستم کاشت ردیف‌های بسیار باریک حمید رضا مهرآبادی چکیده
جلد 10 شماره 3 سال 1391 بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های عناب ایران (Ziziphus spp.) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD سمیه عباسی , سعید ملک‌زاده شفارودی , کمال غوث , فرج ا... شهریاری چکیده
جلد 10 شماره 4 سال 1391 بررسی تنوع ژنتیکی بین برخی از ژنوتیپ‌های پنبه (Gossypium sp.) موجود در ژرم ‌پلاسم ایران با استفاده از نشانگر مولکولی بین ریزماهواره ایISSR فرج‌اله شهریاری احمدی , مهدی صالحی , ولی‌اله قاسمی عمران , محمدرضا رمضانی‌مقدم چکیده
جلد 9 شماره 4 سال 1390 بررسی تنوع ژنتیکی و مقایسه تحمل به تنش خشکی ژنوتیپهای گلرنگاهلی(C. oxyacanthus) و گلرنگ وحشی (Carthamus tinctorius) وحید توكلی , محمد مهدی مجیدی , آقافخر میرلوحی , محمدرضا سبزعلیان چکیده
جلد 10 شماره 2 سال 1391 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای گوجهفرنگی با استفاده از نشانگرهای مولکولیAFLP و ارتباط آن با هتروزیس مریم نبی پور , محمد فارسی , حسین نعمتی , سعید ملك زاده چکیده
جلد 10 شماره 3 سال 1391 بررسی تنوع گونه‌ای علف‌های هرز در مزارع گندم شرق مشهد مریم جهانی کندری , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 13 شماره 3 سال 1394 بررسی تنوع گونه‌ای، ساختاری و کارکردی علف‌های‌هرز بوم‌نظام‌های ارگانیک و رایج برنج (Oryza sativa) سید یوسف موسوی طغانی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , محمدرضا دماوندیان چکیده
جلد 12 شماره 3 سال 1393 بررسی توان رقابتی ژنوتیپ های مختلف لوبیا در برابر علف‌های هرز روح اله امینی , حسین پژگان , عادل دباغ محمدی نسب چکیده
جلد 10 شماره 4 سال 1391 بررسی توانایی تحمل، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم به شوری آب آبیاری در مراحل حساس رشد بیژن سعادتیان , فاطمه سلیمانی , گودرز احمدوند , سمیه وجدانی آرام چکیده
جلد 15 شماره 2 سال 1396 بررسی تولید کلزا در شرایط خشکی و تغییر اقلیم سروناز فرهنگ فر , محمد بنایان , حمیدرضا خزاعی , محمد موسوی بایگی چکیده
جلد 10 شماره 3 سال 1391 بررسی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های متحمل و حساس به تنش خشکی در شرایط کنترل شده در گیاه نخود ( (Cicer arietinum L. راهله رهباریان , رمضانعلی خاوری نژاد , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , فرزانه نجفی چکیده
جلد10 شماره 1 سال 1391 بررسی خصوصیات جوانه زنی گل ختمی‌(Althea officinalis L.) رستم یزدانی بیوکی , پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 17 شماره 1 سال 1398 بررسی خصوصیات فیزیولوژیک مؤثر بر بهبود عملکرد ارقام کلزا عباس فروغی آینه ده , عباس بیابانی , علی راحمی کاریزکی , قربانعلی رسام چکیده
جلد 15 شماره 1 سال 1396 بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و کیفیت علوفه تاج‌خروس زراعی (Amaranthus hypochondriacus L.) تحت اثر برخی پیش‌تیمارهای بذری سمیرا مالکی خضرلو , مهدی تاجبخش چکیده
جلد 13 شماره 3 سال 1394 بررسی خصوصیات کمی وکیفی دو توده شبدرایرانی (Trifolium sp.) در تلقیح با باکتری‌های ریزوبیوم و سودوموناس رضا اعظمی , محمد رضا اردکانی , مسعود گماریان چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 بررسی رقابت اندام‌های هوایی و زمینی علف‌هرز تاجریزی (Solanum nigrum ) بر رشد و عملکرد گیاه زراعی ماش (Vigna radiate L. ) مرتضی گلدانی , سارا بخشائی , پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 14 شماره 2 سال 1395 بررسی روابط آلومتریک بین سطح‌برگ و تعدادی از صفات رویشی در ذرت رقم سینگلکراس 704 ابراهیم زینلی , افشین سلطانی , محمد خادم پیر چکیده
جلد 13 شماره 1 سال 1394 بررسی روابط بین خصوصیات مرتبط با عملکرد دانه و روغن در ژنوتیپ‌‎های گلرنگ بهاره در شرایط عادی و تنش خشکی رضا ملکی نژاد , محمد مهدی مجیدی چکیده
جلد 10 شماره 2 سال 1391 بررسی روابط بین عملکرد دانه و اجزای آن در ارقام و هیبرید‌های جدید جو با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره سیدمحمدمهدی سیدآقامیری , خداداد مصطفوی , عبداله محمدی چکیده
جلد 12 شماره 1 سال 1393 بررسی روابط بین عملکرد دانه و اجزای آن در ارقام گندم نان تحت شرایط آبیاری کامل و تنش‌رطوبتی آخر فصل با استفاده از روشهای آماری چند متغیره سلیمان محمدی چکیده
جلد 10 شماره 3 سال 1391 بررسی روش های مختلف طبقه بندی در مطالعات شوری خاک با استفاده از سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) سید حسین ثنایی نژاد , علیرضا آستارایی , مرجان قائمی , پریسا میرحسینی , حسین زارع چکیده
جلد 12 شماره 2 سال 1393 بررسی روش های موثر در شکستن خواب بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus L.) اسماعیل رضائی چیانه , مهدی تاج بخش , اروج ولیزادگان , فرزاد بنائی اصل , حسن مهدوی کیا چکیده
جلد 14 شماره 4 سال 1395 بررسی روند بهبود عملکرد دانه‌ی جو دیم در طی نیم قرن اخیر در استان گلستان معصومه حاجی پور , علی راحمی کاریزکی , حسین صبوری , حسین علی فلاحی چکیده
جلد 12 شماره 3 سال 1393 بررسی روند تغییرات عملکرد دانه و برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum L.)، ذرت (Zea mays L.)و برنج (Oryza sativa L.) در طی چند دهه اخیر در ایران سعید صوفی زاده , اسكندر زند , رضا دیهیم فرد , سعیده اسماعیل زاده چکیده
جلد 10 شماره 3 سال 1391 بررسی روند پر شدن دانه در ارقام نخود زراعی (Cicer arietinm L.) در شرایط تنش خشکی و مصرف کود نیتروژنه آغازگر سیروس منصوری‏فر , مراد شعبان , مختار قبادی , سید حسین صباغ‏پور چکیده
جلد 10 شماره 2 سال 1391 بررسی سطح سودمندی باکتری های ازتوباکترو آزوسپریلوم (Azotobacter chroococcum)بر شاخص های رشد، عملکرد و سیستم ریشه ای گیاه زراعی جو (Azospirillum brasilense)(Hordeum vulgare cv Reyhan) رقم ریحان امیر استادی جعفری , پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 بررسی سطوح تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول (PEG 6000) بر مؤلفه های جوانی‌زنی ‌بذر و ارتباط آن با شاخص‌های تحمل به خشکی در ارقام و لاین‌های امید ‌بخش گندم نان (Triticum aestivum L) حسن عبدی , محمدرضا بی همتا , ابراهیم عزیز اف , رجب چوگان چکیده
جلد 16 شماره 2 سال 1397 بررسی سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای: کودهای ارگانیک، غیرارگانیک و تلفیقی، بر چگونگی تغییرات پروتئین دانه گندم الهام امجدیان , احمد قنبری چکیده
جلد 11 شماره 3 سال 1392 بررسی شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیکی کشت مخلوط سه توده کنجد (Sesamum indicum) مهدی محمدیان , پرویز رضوانی مقدم , هادی زرقانی , عبدالجلیل یانق چکیده
جلد 16 شماره 1 سال 1397 بررسی شاخص‌های رشد و مراحل فنولوژیک کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط استفاده از منابع تغذیه‌ای زیستی و شیمیایی محمدجواد مصطفوی , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی چکیده
جلد 13 شماره 1 سال 1394 بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد در کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , فرزاد مندنی , شهرام امیرمرادی , حسن فیضی چکیده
جلد 15 شماره 4 سال 1396 بررسی شاخص‏ های رشد سیب‏ زمینی (Solanum tubersum L.) تحت ﺗﺄثیر تراکم و زمان سبزشدن علف‌هرز تاج‏ خروس (Amaranthus retroflexus L.) مجتبی اسدی , علیرضا یدوی , محمد عظیمی گندمانی چکیده
جلد 17 شماره 4 سال 1398 بررسی صفات زراعی و پارامترهای فلورسانس کلروفیل ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) در شرایط آبیاری غرقاب و زیرسطحی حسین صبوری , حجت قربانی واقعی , محمدرضا جعفرزاده رزمی , محسن رضایی , علی حشمت پور , عاطفه صبوری , مهناز کاتوزی , سمیه سنچولی چکیده
جلد10 شماره 1 سال 1391 بررسی ضرایب همبستگی صفات، تجزیه علیت و شاخص‌های تحمل به خشکی در گندم علیرضا توکلی چکیده
جلد 15 شماره 1 سال 1396 بررسی ضرایب همبستگی، تجزیه علیت صفات و شاخص‌های تحمل به خشکی ارقام مختلف گندم تحت شرایط کم‌‌آبیاری در اصفهان حمیدرضا سالمی , علیرضا توکلی , داود افیونی چکیده
جلد 10 شماره 2 سال 1391 بررسی عملکرد دانه و شاخصهای رشدی ذرت تحت تاثیر الگوی کاشت و مصرف علف‌کش ندا‌‌ صفدری‌منفرد , ایرج ‌اله‌دادی , محمد‌علی ‌باغستانی , حمید ایران نژاد , اسكندر زند چکیده
جلد 13 شماره 2 سال 1394 بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم در الگوهای مختلف کشت توام ردیفی پرویز رضوانی مقدم , حسین کریم پور , سید محمد سیدی چکیده
جلد 14 شماره 3 سال 1395 بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه علف‌قناری (Phalaris canariensis L.) در پاسخ به سطوح مختلف آبیاری، کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی ویدا ورناصری قند علی , پرویز رضوانی مقدم , سرور خرم دل چکیده
جلد 14 شماره 1 سال 1395 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف ارزن تحت دو رژیم آبیاری ساره مشایخی , غلامرضا خواجویی نژاد , قاسم محمدی نژاد چکیده
جلد 15 شماره 3 سال 1396 بررسی عملکرد و کارآیی نیتروژن و فسفر در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزای پاییزه علیرضا کوچکی , فرانک نوربخش , مصطفی چشمی چکیده
جلد 17 شماره 4 سال 1398 بررسی عملکرد کمی و کیفی ارقام چغندرقند در تاریخ‌های مختلف کشت مستقیم و نشایی در دو منطقه شیروان و مشهد میلاد باقری شیروان , قربانعلی اسدی , علیرضا کوچکی چکیده
جلد 12 شماره 1 سال 1393 بررسی عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط با نخود (Cicer arietinum L.) و لوبیا (L. Phaseoluse vulgaris) علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , زینت برومند رضازاده , مریم جهانی , لیلا جعفری چکیده
جلد 15 شماره 2 سال 1396 بررسی محلول پاشی کود روی و کلسیم بر عملکرد و صفات فیزیولوژیکی گلرنگ تحت تنش سرب پریسا جمشیدی , مهدی برادران فیروزآبادی , حکیمه علومی , هرمزد نقوی چکیده
جلد 15 شماره 4 سال 1396 بررسی مدیریت تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در شرایط آب و هوایی مشهد پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , مهسا اقحوانی شجری , فاطمه رنجبر , روشنک شهریاری چکیده
جلد 11 شماره 2 سال 1392 بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند به علف هرز سس (Cuscuta campestris) فرنوش فلاح پور , علیرضا كوچكی , مهدی نصیری محلاتی , ماهرخ فلاحتی رستگار چکیده
601 الی 700(از مجموع 949 مورد) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>