پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
جلد 12 شماره 2 سال 1393 بررسی مقدماتی عملکرد و اجزاء عملکرد تعدادی از اکوتیپ‌های کنجد (Sesamum indicum L.) رایج در استان خراسان احمد نظامی , سید فاضل فاضلی کاخکی , هادی زرقانی , جواد شباهنگ , محمد رضا گندم زاده چکیده
جلد 13 شماره 1 سال 1394 بررسی میزان پرولین، شاخص کلروفیل، کربوهیدرات و مقدار جذب عناصر غذایی در گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تاثیر تنش خشکی و تیمار کودی سودابه نورزاد , احمد احمدیان , محمد مقدم چکیده
جلد 17 شماره 2 سال 1398 بررسی همبستگی و تجزیه علیت عملکرد ذرت دانه‌ای و صفات وابسته به آن در شرایط متفاوت دسترسی به آب و نیتروژن روژین قبادی , مختار قبادی , سعید جلالی هنرمند , بهمن فرهادی , فرزاد مندنی چکیده
جلد 17 شماره 4 سال 1398 بررسی واکنش ارقام گندم دیم (Triticum aestivum L.) در دو منطقه نیمه‌خشک و نیمه‌مرطوب استان گلستان علی راحمی کاریزکی , هادی رضایی , عبداللطیف قلی زاده , علی نخ زری مقدم , معصومه نعیمی چکیده
جلد 15 شماره 2 سال 1396 بررسی وضعیت جذب و استفاده نور در کشت خالص و مخلوط سه گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)، همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) و گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) پگاه نقی‌پور دهکردی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل چکیده
جلد 15 شماره 3 سال 1396 بررسی وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ‌های گندم دیم (Triticum aestivum L.) با استفاده از نیتروژن-15 ولی فیضی اصل , امیر فتوت , علیرضا آستارایی , امیر لکزیان , میر احمد موسوی شلمانی چکیده
جلد 15 شماره 2 سال 1396 بررسی پاسخ فیزیولوژیک هیبریدهای ذرت دانه ای (Zea mays L.) نسبت به سطوح مختلف نیتروژن در استان کرمان محمد مددی زاده , جعفر کامبوزیا , سعید صوفی زاده , بهمن پناهی چکیده
جلد10 شماره 1 سال 1391 بررسی پایداری عملکرد چند رقم گندم نان با استفاده از معیارهای پایداری در اقلیم سردسیر کردستان مسعود بخشایشی قشلاق چکیده
جلد10 شماره 1 سال 1391 بررسی پراکنش و تنوع گونه ای علف های هرز پنبه در شهرستان اسفراین محمد آدینه ای , محمد بازوبندی , رضا قربانی , کمال حاج محمدنیا قالی باف چکیده
جلد10 شماره 1 سال 1391 بررسی چند‌شکلی ژن‌های Wx-A1 و Wx-B1 و اثر جهش‌های آنها بر ساختار آنزیم GBSS‌ در برخی ارقام تجاری گندم‌های ایرانی فرج اله شهریاری , مسعود فخرفشانی , جعفر ذوالعلی چکیده
جلد 14 شماره 4 سال 1395 بررسی کارآیی جذب و مصرف نور و عملکرد در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه (Triticum aestivum) و چغندرقند (Beta vulgaris) علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , هادی زرقانی , علی نوروزیان چکیده
جلد 16 شماره 3 سال 1397 بررسی کارایی مصرف نور و شاخص‌های رشدی ژنوتیپ‌های لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط کم‌آبیاری هدایت الله کریم زاده سورشجانی , احمد نظامی , محمد کافی , محمودرضا تدین چکیده
جلد 11 شماره 2 سال 1392 بررسی کمیت و کیفیت تولید کدو پوستکاغذی (Cucurbita pepo L.) تحتتأثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه خلر (Lathyrus sativus) و شبدر ایرانی (Trifolium resopinatum)، تلقیح با ریزوباکتریهای تحریککنندهی رشد گیاه و کاربرد کودهای آلی محسن جهان , محمد بهزاد امیری , مهسا اقحوانی شجری , محمد کاظم تهامی چکیده
جلد 9 شماره 4 سال 1390 به تراکم و تاریخ کاشت در (Lathyrus sativus L.) واکنش برخی خصوصیات کیفی خلّر اسماعیل نیرومند توماج , مجید جامی الاحمدی , احمد ریاسی , غلامرضا زمانی چکیده
جلد 15 شماره 1 سال 1396 بهبود رشد و عملکرد گندم با استفاده از کلرمکوات کلراید، سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید در شرایط تنش رطوبتی ندا وهبی , یحیی امام , هادی پیرسته انوشه چکیده
جلد 15 شماره 4 سال 1396 بهینه‌سازی تراکم بوته و نیتروژن در زراعت ذرت (Zea mays L.) با استفاده از طرح مرکب مرکزی علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , سحر مرید احمدی چکیده
جلد 13 شماره 4 سال 1394 بهینه‌سازی کاربرد کودهای نیتروژن، فسفر و دامی در زراعت گندم پاییزه (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش سطح-پاسخ (RSM) محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , حمیده خلیل زاده , ریحانه بیگناه , احمدرضا رضوی چکیده
جلد 17 شماره 1 سال 1398 به‌گزینی ژنوتیپ‌های نخود برای تحمل به سرما در شرایط کنترل‌‌شده داود صادق زاده اهری چکیده
جلد 15 شماره 3 سال 1396 تأثیر انواع روش‌های خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گیاهی چغندرقند (Beta vulgaris) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum) محمد رضا سلامی , پرویز رضوانی مقدم , حمید رضا شریفی , علیرضا قائمی , مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 16 شماره 1 سال 1397 تأثیر انواع شخم و گیاهان پوششی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم زهرا شریفی , سید وحید اسلامی , مجید جامی الاحمدی , سهراب محمودی چکیده
جلد 16 شماره 1 سال 1397 تأثیر بقایای گیاهان در دو نوع بافت خاک بر ویژگی‌های خاک و عملکرد ذرت دانه‌ای رقم NS640 در نظام کشاورزی کم شخم عین اله حسامی , محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , روزبه فرهودی چکیده
جلد 17 شماره 2 سال 1398 تأثیر بیوچار، پرایمینگ بذر و محلول‌پاشی با آب و سالیسیلیک اسید بر عملکرد گلرنگ در شرایط دیم عبداله ساجدی , نورعلی ساجدی چکیده
جلد 17 شماره 2 سال 1398 تأثیر تاریخ و بسترهای کاشت بر تقویم رشد گیاه دارویی گل میمونی سازویی ناصر مجنون حسینی , محمدحسین نعیمی , مصطفی اویسی چکیده
جلد 14 شماره 1 سال 1395 تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر شاخص‌های فیزیولوژیک رشد، صفات کمی و کیفی دو رقم همیشه بهار (Calendula officinalis L.) در شرایط اراک علی سپهری , تهمینه مهران راد , افشین کرمی چکیده
جلد 18 شماره 2 سال 1399 تأثیر تاریخ‎های مختلف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط کم‎آبیاری در مشهد کمال حاج محمدنیا قالی‌باف , محمد بنایان اول , محمد حسن راشد محصل , نیوشا ولایی , فاطمه یعقوبی , زهرا رشیدی چکیده
جلد 15 شماره 2 سال 1396 تأثیر تراکم بوته بر روابط آلومتریک بین ارتفاع بوته و صفات رویشی در گندم بهزاد ظفری قلعه رودخانی , افشین سلطانی , ابراهیم زینلی , بهنام کامکار , محمد فیروزفرد چکیده
جلد 15 شماره 3 سال 1396 تأثیر تراکم بوته بر روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در گندم بهزاد ظفری قلعه رودخانی , افشین سلطانی , ابراهیم زینلی , بهنام کامکار , محمد فیروزفرد چکیده
جلد 10 شماره 4 سال 1391 تأثیر تراکم بوته در تاریخ‌های مختلف کاشت بر شاخص‌های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین رقم KSC403suعملکرد و اجزای عملکرد ذرت فرهاد عزیزی , علی ماهرخ چکیده
جلد 13 شماره 2 سال 1394 تأثیر تراکم بوته و کودهای نیتروژن و بیولوژیک بر عملکرد کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در دو منطقه مشهد و تربت جام بهمن جعفرنیا , احمد زارع فیض آبادی , رضا قربانی , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا قائمی چکیده
جلد 14 شماره 2 سال 1395 تأثیر ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط آفتابگردان (Helianthus annus L.)، لوبیا‌قرمز (Phaseolus calcaratus L.) و کنجد (Sesamum indicum L.) بر عملکرد و اجزای‌عملکرد علیرضا کوچکی , هادی زرقانی , علی نوروزیان چکیده
جلد 11 شماره 3 سال 1392 تأثیر تغذیه آهن بر عملکرد و صفات زراعی گندم‌های بهاره اصلاح شده ایرانی امیر حسین خوشگفتارمنش , حمیدرضا عشقی‌زاده , فرزاد مندنی چکیده
جلد10 شماره 1 سال 1391 تأثیر تغذیه برگی اوره در مراحل مختلف نمو بر عملکرد دانه و درصد پروتئین دو رقم گندم دیم سلیمان محمدی , سلیمان پیغمبرنژاد , سونیا عارفی چکیده
جلد 14 شماره 1 سال 1395 تأثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: 2- پیش‌بینی تولید محصولات زراعی و راهکارهای سازگاری علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 15 شماره 4 سال 1396 تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ‌های مختلف کلزای پاییزه (Brassica napus L.) رضا خانی , امیر رضا صادقی بختوری , بهمن پاسبان اسلام , وحید سرابی چکیده
جلد 16 شماره 1 سال 1397 تأثیر تنش خشکی بر کارایی مصرف آب و اجزای آن در دو ژنوتیپ و یک رقم ارزن دم روباهی مسعود خزاعی , محمد گلوی , مهدی دهمرده , سید محسن موسوی نیک , غلامرضا زمانی , نفیسه مهدی نژاد چکیده
جلد 10 شماره 2 سال 1391 تأثیر تنش خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر سس(Cuscuta campestris) علی قنبری , مهدی افشاری , سجاد میجانی چکیده
جلد 16 شماره 4 سال 1397 تأثیر تنش رطوبتی بر خصوصیات رشدی سه جمعیت زیره سیاه (Bunium persicum Bioss) در سال اول رشد صدیقه فرحبخش , احمد نظامي , محمد خواجه حسینی چکیده
جلد 14 شماره 4 سال 1395 تأثیر تنش رطوبتی بر صفات زراعی و مورفولوژیک لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم حامد نوری زاده , محمدحسین اهتمام , احمد ارزانی , محسن اسماعیل زاده مقدم چکیده
جلد10 شماره 1 سال 1391 تأثیر تنش شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه چهار گیاه دارویی گشنیز، اسفرزه، خاکشیر و خرفه علیرضا دادخواه , محمد كافی چکیده
جلد 16 شماره 4 سال 1397 تأثیر تنش شوری بر دستگاه فتوسنتزی کوشیا (Bassia scoparia) در شرایط مزرعه جعفر نباتی , محمد کافی , الهه برومند رضازاده , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی چکیده
جلد 13 شماره 2 سال 1394 تأثیر تنش شوری و تغذیه برگی با نانو اکسید روی بر عملکرد و برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی جو (Hordeum vulgare L.) رئوف سید شریفی , حسین کمری , قاسم نجفی چکیده
جلد 14 شماره 3 سال 1395 تأثیر تنش قلیائیت بر روی برخی از ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی دو رقم گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) شایسته بمانی گلنابادی , بتول مهدوی , بنیامین ترابی چکیده
جلد10 شماره 1 سال 1391 تأثیر تنش های خشکی و شوری بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه کالارگراس (Leptochloa fusca L. kunth) تحت شرایط کنترل شده كمال حاج محمدنیا قالی باف , یحیی سلاح ورزی چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 تأثیر تنش کمبود آب بر روابط آب، فتوسنتز و تجمع اسمولایتها در گیاه دارویی نوروزک (.Salvia leriifolia Benth) مجید دشتی , محمد کافی , حسین توکلی , مهدی میرزا چکیده
جلد 15 شماره 1 سال 1396 تأثیر تنش‌های شوری و خشکی بر رشد و جوانه زنی زیره سیاه (Bunium persicum Boiss) حمیدرضا سعیدی گراغانی , ابوالفضل رنجبر فردویی , مجتبی سلیمانی ساردو , محمدجواد مهدوی چکیده
جلد 14 شماره 2 سال 1395 تأثیر تیمارهای مختلف دمای انبار بر ویژگی‌های زراعی و عملکرد دو رقم سیب زمینی امیرهوشنگ جلالی چکیده
جلد 17 شماره 4 سال 1398 تأثیر حاصلخیزکننده‌های خاک بر ترکیبات فنلی، فعالیت آنتی‌اکسیدانتی و عملکرد اندام‌های رویشی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) تحت تنش کم‌آبی حامد کشاورز , سید علی محمد مدرس ثانوی , فاطمه سفیدکن , علی مختصی بیدگلی چکیده
جلد 15 شماره 1 سال 1396 تأثیر دو گونه قارچ میکوریزا بر عملکرد کمی و کیفی دانه توده های محلی کنجد (Sesamum indicum L.) در سطوح مختلف تنش خشکی اسماعیل قلی نژاد چکیده
جلد 15 شماره 2 سال 1396 تأثیر دور آبیاری، مالچ پلاستیک سیاه و کودهای زیستی بر ویژگی های کمی و کیفی کدوی تخمه کاغذی هومن عباسی , مجید آقاعلیخانی , جواد حمزه ئی چکیده
جلد 15 شماره 4 سال 1396 تأثیر دگرآسیبی بقایای گندم و جو بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna sinensis L.) و کنترل علف‌های هرز ملیحه شاه بیکی , حسن مکاریان , حمید عباس دخت چکیده
جلد 12 شماره 2 سال 1393 تأثیر راهبردهای مدیریتی نیتروژن و کود زیستی بر صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه و صفات کیفی ذرت هیبرید سینگل کراس 704 عیسی مقصودی , امیر قلاوند , مجید آقاعلیخانی چکیده
جلد 10 شماره 3 سال 1391 تأثیر روش‌های کاربرد کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیک و تولید گندم زمستانه سید کریم موسوی , محمد فیضیان , عبدالرضا احمدی چکیده
جلد 14 شماره 1 سال 1395 تأثیر روش‏های مختلف کشت پیاز خوراکی (Allium cepa L.) و میزان نیتروژن بر روند رشدی آن در شرایط تداخل با اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) نصرت اله کریمی آرپناهی , سید وحید اسلامی , سهراب محمودی , محمد حسن سیاری چکیده
جلد 14 شماره 1 سال 1395 تأثیر زئولیت و محلول پاشی سلنیوم و سیلسیوم بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک کلزا تحت شرایط تنش شوری احمد بای بوردی چکیده
جلد 14 شماره 2 سال 1395 تأثیر زمان تداخل علف‌های‌هرز و تراکم باقلا بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد باقلا مریم دباغ زاده , قدرت اله فتحی , عبدالمهدی بخشنده , خلیل عالمی سعید چکیده
جلد 12 شماره 2 سال 1393 تأثیر زمان های مختلف برداشت بر عملکرد و کیفیت علوفه ذرت تحت شرایط کشت مخلوط با گیاهان لگومینه شهرام نظری , فائزه زعفریان , اسفندیار فرهمندفر , اسکندر زند , سلمان عظیمی سوران چکیده
جلد 16 شماره 4 سال 1397 تأثیر زمان کاربرد کلرید کلسیم بر کاهش اثرات منفی تنش گرما بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط اهواز نفیسه اسدی نسب , مجید نبی پور , حبیب اله روشنفکر , افراسیاب راهنما قهفرخی چکیده
جلد 14 شماره 2 سال 1395 تأثیر سایکوسل بر صفات مورفولوژیک، درصد‌‌ ازت و پتاسیم در شرایط تنش خشکی گیاه ریحان عباس رضائی استخروییه , بهاره بابایی چکیده
جلد 9 شماره 4 سال 1390 تأثیر سطوح تنش خشکی و کمپوست زباله شهری بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی محمد فروزنده , علیرضا سیروس مهر , احمد قنبری , محمد رضا اصغری پور , عیسی خمری چکیده
جلد 16 شماره 4 سال 1397 تأثیر سطوح مختلف آب آبیاری، تاریخ کاشت و مدیریت کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در میناب محمد رضا یزدان پناه , پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , علی شهریاری چکیده
جلد 17 شماره 2 سال 1398 تأثیر سطوح مختلف آبیاری و مالچ پلاستیکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo convar.pepo var. styriaca) در شرایط مشهد سیاوش برده جی , محمد بنایان , قربانعلی اسدی چکیده
جلد 15 شماره 4 سال 1396 تأثیر سطوح مختلف حاصلخیزکننده‌های آلی و شیمیایی بر عملکرد، شاخص برداشت و درصد عصاره گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) سمانه لاله , مجید جامی الاحمدی , سهیل پارسا چکیده
جلد 14 شماره 2 سال 1395 تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمّی و کیفی استویا در شرایط آب‌و‌هوای اهواز عبدالمهدی بخشنده , محمد حسین قرینه , علی رضا ابدالی , محمد رضا مرادی تلاوت , محمد رئیس زاده چکیده
جلد 15 شماره 3 سال 1396 تأثیر سطوح مختلف نیتروژن، کودهای زیستی و نانونیتروژن بر عملکرد و کارآیی مصرف نیتروژن سویا در منطقه داراب (استان فارس) سمیه شعبانی , محسن موحدی دهنوی چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 تأثیر سطوح مختلف پتانسیل آب بر مراحل جوانه زنی و گیاهچه ای چهار رقم کلزا احمد جعفرنژاد , علی اكبر راه چمنی چکیده
جلد 14 شماره 4 سال 1395 تأثیر سه گونه قارچ‌ میکوریز بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو رقم سیب‌زمینی تحت تنش خشکی در شرایط کنترل شده سعید خانی نژاد , حمید رضا خزاعی , جعفر نباتی , محمد کافی چکیده
جلد 15 شماره 1 سال 1396 تأثیر سولفات‌آهن بر تعداد کپسول در گره برگ کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط مزرعه سید فاضل فاضلی كاخكی , علی طیبی چکیده
جلد 18 شماره 1 سال 1399 تأثیر سیستم‌های مختلف خاك‎ورزي و مدیریت بقایای گیاهی بر حفاظت آب خاک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم محمد بنایان اول , کمال حاج محمد نیا قالی باف , فاطمه یعقوبی , زهرا رشیدی , نیوشا ولایی چکیده
جلد 14 شماره 3 سال 1395 تأثیر سیلیکون روی برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor L.) تحت تنش شوری سیما حسیبی , حسن فرحبخش , غلامرضا خواجوپی نژاد چکیده
جلد 11 شماره 1 سال 1392 تأثیر شوری بر جوانه زنی و آستانه تحمل به شوری جو نیر اعظم خوش خلق سیما , رمضانعلی علی تبار , مهله اقبالی نژاد , پریسا بابازاده , سارا طالع احمد چکیده
جلد 14 شماره 4 سال 1395 تأثیر شوری خاک، نوع و مقدار کود نیتروژن بر عملکرد و ویژگی‌های بیوشیمیایی شاخساره گیاه خردل (Brassica rapa L.) سمیرا تندیسه بنا , علی رضا آستارایی , حجت امامی چکیده
جلد 11 شماره 1 سال 1392 تأثیر شیرابه زباله شهری تیمار شده با نمک‌های مختلف بر خصوصیات رویشی، ترکیب شیمیایی گیاه جو و خصوصیات خاک علی رضا آستارایی چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 تأثیر شیوه های مختلف آبیاری و مقادیر کود دامی بر کاهش میزان آب مصرفی در کشت ذرت دانه ای رقم سینگل کراس704 سید علی طباطبایی , احسان شاکری , حمید نصیری چکیده
جلد 9 شماره 4 سال 1390 تأثیر طول دوره های کنترل و تداخل جمعیت طبیعی علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد مجید آقاعلیخانی , سعید رضا یعقوبی چکیده
جلد 13 شماره 1 سال 1394 تأثیر عملیات خاک‌ورزی در شب و روز و کاربرد مقادیر کاهش یافته علف‌کش‌های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر کنترل علف‌های‌هرز، عملکرد و اجزاء عملکرد نخود عباس عباسیان , محمد حسن راشد محصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی چکیده
جلد 11 شماره 3 سال 1392 تأثیر عنصر روی بر رشد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی ذرت دانه‏ای در شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم عزیز کرملاچعب , محمد حسین قرینه چکیده
جلد 10 شماره 3 سال 1391 تأثیر فواصل آبیاری، نوع کود و مرحله برداشت بر درصد و عملکرد اسانس سه گیاه دارویی: اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)، رزماری (Rosemarinus officinalis) و زوفا (Hyssopus officinalis) در شرایط مشهد علیرضا کوچکی , مژگان ثابت تیموری چکیده
جلد 12 شماره 3 سال 1393 تأثیر قارچ تریکودرما (Trichoderma harzianum) بر عملکرد دانه گندم (Triticum aestivum L.) در سطوح مختلف نیترات کادمیوم فاطمه تقوی قاسمخیلی , همت اله پیردشتی , محمدعلی تاجیک قنبری , محمدعلی بهمنیار چکیده
جلد 13 شماره 3 سال 1394 تأثیر قارچ میکوریزا (Glomus spp.) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticumaestivum) تحت تأثیر کیفیت آب سمانه حبیبی , موسی مسکر باشی , معصومه فرزانه چکیده
جلد 18 شماره 1 سال 1399 تأثیر قطع آبیاری و محلول‌پاشی روی و منگنز بر عملکرد و صفات اکوفیزیولوژیک کلزا (Brassica napus L.) قربان خدابین , زین العابدین طهماسبی سروستانی , امیر حسین شیرانی راد , سید علی محمد مدرس ثانوی , اسماعیل بخشنده چکیده
جلد 13 شماره 4 سال 1394 تأثیر متانول بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) تحت تنش خشکی نظام آرمند , حمزه امیری , احمد اسماعیلی چکیده
جلد 14 شماره 3 سال 1395 تأثیر محلول‌پاشی نیتروژن بر عملکرد کلزا (Brassica napus L.) و شاخص‌های کارایی جذب و مصرف نیتروژن در تاریخ‌های مختلف کاشت سهام دوری , محمدرضا مرادی تلاوت , سید عطاالله سیادت , عبدالمهدی بخشنده چکیده
جلد 16 شماره 4 سال 1397 تأثیر مدیریت بستر کاشت و میزان کاشت بذر بر کنترل علف‌های هرز، رشد و عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) شیدا جعفربیگی , احسان اله زید علی , روح اله مرادی , یاسر علی زاده چکیده
جلد 17 شماره 2 سال 1398 تأثیر مدیریت کود بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و جذب عناصر نیتروژن و فسفر توسط خرفه (Portulaca oleracea L.) حامد جوادی , پرویز رضوانی مقدم , محمد حسن راشد محصل , محمد جواد ثقه الاسلامی چکیده
جلد 14 شماره 4 سال 1395 تأثیر مصرف کود شیمیایی نیتروژنه و نانو‌کود دامی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) سمیه خوش پیک , رضا صدرآبادی حقیقی , احمد احمدیان چکیده
جلد 10 شماره 2 سال 1391 تأثیر مقادیر مختلف علف‏کش متری‏بیوزین و تراکم‏های مختلف کاشت بر عملکرد و صفات فیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum) سیدمسعود نقشبندی , محمد علی باغستانی میبدی , اسكندر زند , سحر منصوریان چکیده
جلد 15 شماره 2 سال 1396 تأثیر منابع تغذیه‌ای و سطوح آب آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و میزان آنتوسیانین کاسبرگ گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در جیرفت بهاره پارسامطلق , پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی , ذبیح الله اعظمی ساردویی چکیده
جلد 13 شماره 4 سال 1394 تأثیر نانواکسید روی و تلقیح بذر با باکتری‌های افزاینده رشد بر عملکرد، اجزای عملکرد و پر شدن دانه سویا(Glycine max L.) رئوف سید شریفی , سرور خرم دل چکیده
جلد 18 شماره 1 سال 1399 تأثیر نحوه کاربرد اسید سالیسیلیک در شرایط تنش کم‌آبی بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) حسین آزادواری , معصومه نعیمی , عبدالطیف قلی زاده , علی نخزری مقدم چکیده
جلد 13 شماره 3 سال 1394 تأثیر همزیستی با گونه‌های قارچ میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری در شرایط مشهد علیرضا کوچکی , سارا بخشائی , سرور خرم دل , ویدا مختاری , شهربانو طاهرآبادی چکیده
جلد 15 شماره 1 سال 1396 تأثیر همزیستی قارچ Trichoderma atroviride بر ویژگی های رشد و عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در خاک آلوده تیمار شده با نیترات مس الهه تشکری فرد , فاطمه تقوی قاسمخیلی , همت اله پیردشتی , محمد علی تاجیک قنبری , محمد علی بهمنیار چکیده
جلد 14 شماره 1 سال 1395 تأثیر هگزاکونازول و پنکونازول بر تحمل به سرما در گیاه کوشیا (Kochia scoparia) علی کمندی , احمد نظامی , محمد کافی , جعفر نباتی چکیده
جلد 9 شماره 4 سال 1390 تأثیر پیشتیمار بذر با سالیسیلیکاسید بر برخی از ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک و عملکرد آرش پاكمهر , مهدی راستگو , فرید شكاری , جلال صبا , اسماعیل زنگانی چکیده
جلد 12 شماره 2 سال 1393 تأثیر کاربرد زئولیت طبیعی بر تحمل به تنش کم آبیاری در ذرت دانه‌ای علی ماهرخ , فرهاد عزیزی چکیده
جلد 13 شماره 2 سال 1394 تأثیر کاربرد سویه‌های سودوموناس فلورسنت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام کلزا رضا نجفی , جواد وفابخش , قدیر طاهری , حمیدرضا ذبیحی چکیده
جلد 14 شماره 1 سال 1395 تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و محلول‌پاشی چای‌کمپوست بر خصوصیات رشدی گیاه ذرت راحله افشارمنش , اصغر رحیمی , بنیامین ترابی , عبدالرضا اخگر چکیده
جلد 15 شماره 3 سال 1396 تأثیر کاربرد کود نیتروژن بر توان رقابت یولاف وحشی (.Avena ludoviciana L) با گندم پاییزه (.Triticum asetivum L) تحت شرایط آب و هوایی کرمانشاه اشکان جلیلیان , فرزاد مندنی , علیرضا باقری , محمود خرمی وفا چکیده
جلد 11 شماره 1 سال 1392 تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر جذب عناصر پر مصرف، کم مصرف و درصد اسانس در گیاه داروئی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) سعیده رحیم زاده , یوسف سهرابی , غلامرضا حیدری , علیرضا عیوضی , سید محمد طاهر حسینی چکیده
جلد 12 شماره 3 سال 1393 تأثیر کشت مخلوط بر عملکرد بیولوژیک، درصد نیتروژن و خصوصیات مورفولوژیک گشنیز (Coriandrum sativum L.) و شنبلیله(Trigonella foenum-graecum L) ریحانه بیگناه , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان چکیده
جلد 15 شماره 3 سال 1396 تأثیر کود دامی بر عملکرد علوفه، جذب و مصرف برخی عناصر غذایی در یک سیستم کشت مخلوط جو و شنبلیله سارا قنبری , محمدرضا مرادی تلاوت , سید عطاء‌الله سیادت چکیده
701 الی 800(از مجموع 949 مورد) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>