پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
جلد 16 شماره 2 سال 1397 تأثیر کود سبز و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (Portulaca oleracea L.) حامد جوادی , پرویز رضوانی مقدم , محمدحسن راشد محصل , محمدجواد ثقه‌الاسلامی چکیده
جلد 17 شماره 2 سال 1398 تأثیر کود نیتروژن بر دریافت و کارایی استفاده از تابش در دو رقم کلزای بهاره سید عطااله سیادت , ابوالفضل درخشان چکیده
جلد 10 شماره 4 سال 1391 تأثیر کود نیتروژن و کود بیولوژیک حاوی ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بر عملکرد دانه و اسیدهای چرب ارقام کنجد در شرایط یزد احسان شاکری , مجید امینی دهقی , سید علی طباطبایی , سیدعلی محمد مدرس ثانوی چکیده
جلد 14 شماره 4 سال 1395 تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی‌های رشدی، عملکرد و اجزاء عملکرد گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum L.) رضا میرزایی تالارپشتی , مجید رستمی چکیده
جلد 15 شماره 4 سال 1396 تأثیر کودهای زیستی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و جذب فسفر و پتاسیم در گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus) در واکنش به تنش خشکی نوید رضایی نیا , محمود رمرودی , محمد گلوی , محمد فروزنده چکیده
جلد 16 شماره 2 سال 1397 تأثیر کودهای زیستی و نانواکسید آهن بر عملکرد، محتوای کلروفیل و مدل‌سازی برخی مولفه‌های پر شدن دانه جو تحت سطوح تنش شوری سیامک داداش زاده , رئوف سید شریفی , سلیم فرزانه چکیده
جلد 16 شماره 3 سال 1397 تأثیر کودهای نانو کلات آهن و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش تحت شرایط تنش کمبود آب یزدان ایزدی , سیدعلی محمد مدرس ثانوی چکیده
جلد 17 شماره 3 سال 1398 تاثير تنش خشکي انتهاي فصل بر عملکرد دانه و صفات مورفوفيزيولوژيک اکوتيپ‌هاي Aegilops triuncialis زهرا تقی پور , رسول اصغری زکریا چکیده
جلد 11 شماره 1 سال 1392 تاثیر الگوی کاشت و مصرف علفکش بر عملکرد دانه و کنترل علفهای هرز ذرت دانه ای (Zea mays L ندا صفدری منفرد , ایرج اله دادی , محمدعلی باغستانی , حمید ایران نژاد , اسکندر زند چکیده
جلد 12 شماره 3 سال 1393 تاثیر الگوی کم آبیاری بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد دو گونه بالنگو (Lallemantia royleana & iberica) از منطقه مشهد و ارومیه سعیده ملکی فراهانی , مینا عبدالهی چکیده
جلد10 شماره 1 سال 1391 تاثیر باکتری حل کننده فسفات، قارچ میکوریز آربسکولار و کود شیمیایی فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت در شرایط آبیاری معمول و کم آبیاری در منطقه کرج مهدی قورچیانی , حسینعلی علیخانی , غلامعباس اکبری , مهدی زارعی , ایرج اله دادی چکیده
جلد 17 شماره 1 سال 1398 تاثیر بیوچار بر حاصلخیزی خاک و کارایی مصرف آب در سیاه دانه (.Nigella sativa L) تحت شرایط تنش خشکی فاطمه عباس پور , حمیدرضا اصغری , پرویز رضوانی مقدم , حمید عباسدخت , جواد شباهنگ , عادل بیگ بابایی چکیده
جلد 17 شماره 4 سال 1398 تاثیر تاریخ کاشت بر ریخت‌شناسی گلچه و عملکرد ارقام برنج در خوزستان عبدالعلی گیلانی , عطااله سیادت , سامی جلالی , کاوه لیموچی چکیده
جلد 17 شماره 4 سال 1398 تاثیر تقسیط نیتروژن و تراکم‌های مختلف بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو ژنوتیپ برنج (Oryza sativa L.) فرشید علیپور ابوخیلی , قربان نورمحمدی , حمید مدنی , حسین حیدری شریف آباد , حمیدرضا مبصر چکیده
جلد 11 شماره 4 سال 1392 تاثیر تلقیح بذر با ریزوبیوم و مصرف کود نیتروژن بر عملکرد و خصوصیات زراعی سویا در شرایط اردبیل میرناصر سیدی , رئوف سید شریفی چکیده
جلد 11 شماره 4 سال 1392 تاثیر تلقیح قارچ میکوریزا بر استقرار اولیه و خصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی آویشن باغی در شرایط عرصه طبیعی ریحانه عظیمی , محمد جنگجو , حمیدرضا اصغری چکیده
جلد 10 شماره 4 سال 1391 تاثیر تنش خشکی بر رشد و نمو، عملکرد، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی سه رقم بابونه (Matricaria recutita) در شرایط خوزستان روزبه فرهودی , مریم مکی زاده تفتی چکیده
جلد 12 شماره 3 سال 1393 تاثیر تنش رطوبتی بر توزیع و گسترش ریشه و بخش هوایی چهار ژنوتیپ تریتیکاله (Triticosecale wittmack) حمید رضا خزاعی , شهرام ریاحی نیا , حمیدرضا عشقی زاده چکیده
جلد 12 شماره 2 سال 1393 تاثیر تنش شوری و محلول پاشی متیل جاسمونات بر سرعت فتوسنتز، هدایت روزنه‌ای، کارائی مصرف آب و عملکرد بابونه آلمانی فاطمه سلیمی , فرید شکاری , جواد حمزه ئی چکیده
جلد10 شماره 1 سال 1391 تاثیر تیمار کردن بذر با پلی اتیلن گلایکول و رژیم های آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن دانه کنجد مرتضی مقنی باشی , جمشید رزمجو چکیده
جلد 10 شماره 4 سال 1391 تاثیر زمان وجین علف‌های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد هادی زرقانی , احمد نظامی , محمد خواجه حسینی , ابراهیم ایزدی در بندی چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 تاثیر سامانه های خاکورزی و تنش آبی بر رشد و عملکرد گندم مهدی زارعی , سید عبدالرضا کاظمینی , محمد جعفر بحرانی چکیده
جلد 12 شماره 1 سال 1393 تاثیر شوری ناشی از کلرید سدیم بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه های 12 رقم گندم ریحانه فرشید , احسان صحرایی , غلامرضا زمانی چکیده
جلد 11 شماره 3 سال 1392 تاثیر عمق‌ کشت بر عملکرد ماشک علوفه‌ای (Vicia spp.) در شرایط دیم در مراغه جلیل اصغری میدانی , اسماعیل کریمی چکیده
جلد 11 شماره 2 سال 1392 تاثیر عناصر گوگرد و روی بر رشد و عملکرد بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) صادق اسماعیل پور , جعفر اصغری , محمدنقی صفرزاده ویشگایی , حبیب اله سمیع زاده لاهیجی چکیده
جلد 17 شماره 2 سال 1398 تاثیر محلول‌پاشی با عناصر آهن و روی بر عملکرد و قابلیت فراهمی زیستی عناصر در ارقام گندم نان منوچهر شیری , مرتضی کامرانی , اصغر مهربان چکیده
جلد 17 شماره 1 سال 1398 تاثیر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید بر کارآیی مصرف آب در جو در شرایط قطع آبیاری عباس ابهری , اسماعیل قلی نژاد چکیده
جلد 12 شماره 1 سال 1393 تاثیر محلول‌پاشی نانو ذرات اکسید آهن و روی بر رشد و محتوای یونی دو ژنوتیپ ذرت (Zea mays)در شوری های متفاوت خاک علیرضا فتحی , مرتضی زاهدی چکیده
جلد 12 شماره 3 سال 1393 تاثیر محلول‏پاشی کلسیم، پتاسیم و منگنز بر برخی شاخص‏های رشد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش شوری محمود عطارزاده , اصغر رحیمی , بنیامین ترابی , حسین دشتی چکیده
جلد 13 شماره 1 سال 1394 تاثیر مقادیر بذر و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم رشد یافته در بقایای کلزا افسانه نعمت پور , سید عبدالرضا کاظمینی , محمد جعفر بحرانی چکیده
جلد 12 شماره 2 سال 1393 تاثیر مقادیر و زمان کاربرد کود ریزمغذی بر ویژگی های کمی و کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius L. ) حشمت امیدی , طاهره میرزازاده , محسن رودپیما چکیده
جلد 13 شماره 1 سال 1394 تاثیر مقادیر کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم برنج سید غلامرضا موسوی , ام لیلا محمدی , رضا برادران , محمد جواد ثقه الاسلامی , ابراهیم امیری چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 تاثیر مواد آلی و گچ بر بعضی از صفات گیاه ذرت در خاک شور-سدیمی مجتبی خطبایی , حجت امامی , علیرضا آستارایی , امیر فتوت چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 تاثیر نسبت‌های اختلاط بذر در کشت مخلوط ماشک علوفه‌ای و جو بر عملکرد آنها در شرایط دیم جلیل اصغری میدانی , اسماعیل کریمی چکیده
جلد 13 شماره 1 سال 1394 تاثیر هیدروپرایمینگ و پرایمینگ با مقادیر مختلف سلنیوم توام با محلول پاشی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم نورعلی ساجدی چکیده
جلد 18 شماره 1 سال 1399 تاثیر کاربرد آبیاری تکمیلی و کودهای زیستی بر عملکرد، محتوای کلروفیل، سرعت و طول دوره پر شدن دانه گندم دیم فرامرز یقینی , رئوف سید شریفی , حامد نریمانی چکیده
جلد 11 شماره 3 سال 1392 تاثیر کشت مخلوط افزایشی ذرت (Zea Mays L.) و لوبیا ( Phaseolus vulgaris L.) بر عملکرد، اجزای عملکرد و کنترل علف های هرز در شرایط اقلیمی زنجان لیلا منصوری , خلیل جمشیدی , مهدی راستگو , جلال صبا , حامد منصوری چکیده
جلد 11 شماره 1 سال 1392 تاثیر کم آبیاری و روش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف ذرت شیرین (Zea mays L. var Sccharata شیرین قاضیان تفریشی , امیر آینه بند , حسین توکلی , سعید خاوری خراسانی , محمد جلینی چکیده
جلد 12 شماره 3 سال 1393 تاثیر کود بیولوژیک نیتروکسین و سطوح مختلف کود شیمیایی نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم سارا بخشائی , پرویز رضوانی مقدم , مرتضی گلدانی چکیده
جلد 11 شماره 2 سال 1392 تاثیر کودهای شیمیایی، گاوی و کمپوست زباله شهری بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان روغن سه ژنوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) در مشهد پرویز رضوانی مقدم , ابوذر صبوری , علی اصغر محمدآبادی , روح اله مرادی چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 تاثیرمحلول پاشی اکسید روی نانو و غیر نانو بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش(Vigna radiata L.) در شرایط تنش خشکی حسن شجاعی , حسن مکاریان چکیده
جلد10 شماره 1 سال 1391 تاُثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد سه گیاه دارویی شویدAnethum graveolens) )، گشنیز (Coriandrum sativum ( و رازیانه سیدرضا امیری‌ ده‌احمدی , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا احیایی چکیده
جلد 12 شماره 3 سال 1393 تجزیه و تحلیل شاخص‏های رشد دو رقم گیاه عدس با استفاده از مدلسازی رگرسیونی عظیمه باقری , خسرو عزیزی , محمد سعید حسنوندی چکیده
جلد 11 شماره 2 سال 1392 تجزیه ژنتیکی اجزاء مقاومت در تعدادی از ارقام گندم هگزاپلوئید نسبت به نژادهای 134E134A+ و 174E174A + زنگ زرد محمدرضا بی همتا , امین ابراهیمی , محمد دشتکی چکیده
جلد10 شماره 1 سال 1391 تجزیه ژنتیکی غلاف دهی و خصوصیات غلاف در نخود (Cicer arietinum L.) عزت كرمی چکیده
جلد 12 شماره 1 سال 1393 تحریک رشد، افزایش آهن، پتاسیم و ترکیبات دیواره سلولی با کاربرد سیلیسیم در گیاه برنج تحت شرایط کمبود آهن زهرا کیانی چلمردی , احمد عبدل زاده , حمید رضا صادقی پور چکیده
جلد 15 شماره 4 سال 1396 تحلیل شاخص‌های رشدی شنبلیله تحت تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته لیلا بذرکار خطیبانی , براتعلی فاخری چکیده
جلد 18 شماره 1 سال 1399 تحمل به یخ‌زدگی اکوتیپ‏های سیر (Allium sativum L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت در شرایط کنترل‌شده صفیه پذیره , احمد نظامی , محمد کافی , مرتضی گلدانی چکیده
جلد 10 شماره 3 سال 1391 تخمین شاخص سطح برگ با استفاده از داده‌های ماهواره ای IRS در منطقه نیشابور علیرضا فرید حسینی , علیرضا آستارایی , سید حسین ثنایی نژاد , پریسا میرحسینی موسوی چکیده
جلد 10 شماره 3 سال 1391 تخمین طول مراحل نمو گلرنگ رقم صفه با استفاده از درجه حرارت و طول روز محمدرضا شهسواری چکیده
جلد 12 شماره 2 سال 1393 تعیین درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) با استفاده از مدل‌های رگرسیونی اعظم لشکری , پرویز رضوانی مقدم , افسانه امین غفوری چکیده
جلد 11 شماره 4 سال 1392 تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (Ziziphora clinopodioides Lam. ) محمد خیرخواه , علیرضا كوچكی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 10 شماره 4 سال 1391 تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی و اثر دماهای متناوب بر جوانه‌زنی غده‌های ریشه‌ای علف هرز مهاجم فیکاریا (Ranunculus ficaria) سیما سهرابی , محمد حسن راشد محصل , مهدی نصیری محلاتی , سید کریم موسوی چکیده
جلد 14 شماره 4 سال 1395 تعیین روابط علّی بین صفات مورفوفیزیولوژیک مؤثر بر تحمل ارقام گندم نان بهاره به یولاف‌وحشی سیدهاشم موسوی , سید عطااله سیادت , خلیل عالمی سعید , اسکندر زند , عبدالمهدی بخشنده چکیده
جلد 13 شماره 2 سال 1394 تعیین ضرایب ژنتیکی برخی ارقام ذرت در ایران برای کاربرد در مدل‌های شبیه‌سازی گیاه زراعی سجاد رحیمی مقدم , رضا دیهیم فرد , سعید صوفی زاده , جعفر کامبوزیا , فرهاد نظریان فیروزآبادی , حامد عینی نرگسه چکیده
جلد 15 شماره 2 سال 1396 تعیین عوامل مؤثر در تولید گندم دیم به کمک آنالیز حساسیت در زاگرس مرکزی عبدالمحمد محنت کش , شمس الله ایوبی , امیر احمد دهقانی چکیده
جلد 16 شماره 2 سال 1397 تعیین غلظت و اسیدیته بهینه ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر راندمان محلول‌پاشی گیاهچه‌های سیب‌زمینی محمد کافی , بیژن سعادتیان چکیده
جلد 17 شماره 2 سال 1398 تعیین محتوی کلروفیل و وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ‌های گندم (Triticum aestivum L.) دیم با استفاده از کلروفیل‌متر (SPAD) ولی فیضی اصل , امیر فتوت , علیرضا آستارایی , امیر لکزیان , جعفر جعفرزاده چکیده
جلد 11 شماره 1 سال 1392 تعیین مدل مناسب زراعت دیم غلات در استان خراسان شمالی با استفاده از قابلیتهای GIS و RS گل محمد گریوانی چکیده
جلد 11 شماره 1 سال 1392 تغییرات اسانس و برخی ویژگی های کمی گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) تحت تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و کمپوست زباله شهری شهرام زارع , علیرضا سیروس مهر , احمد قنبری , سید جلال طباطبایی چکیده
جلد 16 شماره 1 سال 1397 تغییرات نسبت کربن به نیتروژن خاک و پاسخ رشدی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) در واکنش به سطوح مختلف کودهای دامی و شیمیایی سمانه لاله , مجید جامی الاحمدی , سهیل پارسا چکیده
جلد 11 شماره 4 سال 1392 تفکیک گونه ها و بررسی هیبریدهای احتمالی علف هرز مریافیلوم (Myriophyllum spp.) مقدمه ای جهت جلوگیری از تهاجم و راهکاری برای حفظ تنوع زیستی بوم نظام رباب قهرمان زاده , سید حسن مرعشی , سعید ملک زاده شفارودی , رنه اسمالدرز , کلمنس ون دی ویل , فرج اله شهریاری احمدی چکیده
جلد 12 شماره 2 سال 1393 تنوع زیستی درختان میوه در کشور با تاکید بر شهرستان‌های استان خراسان علیرضا کوچکی , رضا دیهیم فرد , رضا میرزایی تالارپشتی , محمد خیرخواه چکیده
جلد10 شماره 1 سال 1391 تنوع ژنتیکی توتون‌های شرقی با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره حمید حاتمی ملکی , قاسم كریم‌زاده , رضا درویش زاده , رضا علوی چکیده
جلد 14 شماره 3 سال 1395 تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‎های یولاف از نظر مقادیر آهن و روی در شرایط آبیاری کامل و تنش رطوبتی آخر فصل بهاره محمودی , صحبت بهرامی نژاد , رزا فخری چکیده
جلد 15 شماره 1 سال 1396 جذب و کارآیی مصرف نور در گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L.) تحت تأثیر منابع مختلف کودهای آلی، زیستی، شیمیایی و کشت مخلوط با شنبلیله سیداحمدرضا رضوی , محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , کمال حاج محمدنیا قالیباف چکیده
جلد 12 شماره 2 سال 1393 جلد نشریه نشریه چکیده
جلد 16 شماره 1 سال 1397 حداکثر کارایی فتوسیستمII به‌عنوان شاخصی از خسارت یخ‌زدگی در اکوتیپ‌های چاودار (Secale montanum) چندساله احمد نظامی , سعید خانی نژاد , محمود رضا بهرامی , حامد ظریف کتابی چکیده
جلد10 شماره 1 سال 1391 خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های تریتیکاله (Triticale hexaploide Lart) تحت تاثیر پتانسیل‌های متفاوت ناشی از شوری و خشکی حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , حمید رضا عشقی‌زاده , شهرام ریاحی‌نیا , کورش شجاعی چکیده
جلد 15 شماره 2 سال 1396 دوره بحرانی مهار علف هرز در کنجد (Sesamum indicum) در شرایط مشهد هادی زرقانی , احمد نظامی , محمد خواجه حسینی , ابراهیم ایزدی دربندی چکیده
جلد 15 شماره 4 سال 1396 روند توسعه سطح برگ، تجمع ماده خشک و پرشدن دانه باقلا (Vicia faba L.) تحت تأثیر تاریخ کاشت و اندازه بذر صفورا جافرنوده , ابراهیم زینلی , افشین سلطانی , فاطمه شیخ چکیده
جلد 10 شماره 3 سال 1391 سطوح نیتروژن بر کارایی مصرف آب، عملکرد و اجزای عملکرد دانۀ ذرت دانه ای در شرایط بهینه و تنش خشکی مانی مجدم , عادل مدحج چکیده
جلد 10 شماره 4 سال 1391 شاخص های انتخاب برای بهبود عملکرد دانه در کنجد مینا صالحی , قدرت الله سعیدی چکیده
جلد 18 شماره 2 سال 1399 شبیه‌سازی اثرات تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد نخود دیم (Cicer arientinum L.) توسط مدل CROPGRO-CHICKPEA هانیه حاجی شعبانی , فرزاد مندنی , علیرضا باقری چکیده
جلد 17 شماره 1 سال 1398 شبیه‌سازی اثرات تغییر اقلیم بر رشد و عملکرد ذرت (Zea mays) تحت شرایط کم‌آبیاری در دشت مغان امیرعباس رستمی اجیرلو , محمد رضا اصغری پور , احمد قنبری , مهدی جودی , محمود خرمی وفا چکیده
جلد 14 شماره 4 سال 1395 شبیه‌سازی بهره‌وری آب در برنج تحت مدیریت کم‌آبیاری و نیتروژن با استفاده از مدل گیاهی CropSyst مجتبی میراخوری , بهرام میرشکاری , ابراهیم امیری , فرزاد پاک نژاد , مهرداد یارنیا چکیده
جلد 13 شماره 2 سال 1394 شبیه‌سازی رقابت علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) بر رشد و عملکرد گندم پاییزه (Triticum aestivum). 1- تشریح و ارزیابی مدل فرزاد مندنی , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , محمد حاجیان شهری چکیده
جلد 13 شماره 2 سال 1394 شناسایی و کمی‌سازی اثرات علت و معلولی در رابطه‌ی همزیستی قارچ میکوریز آربوسکولار و ذرت با استفاده از رهیافت مدل‌سازی معادلات ساختاری محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 13 شماره 3 سال 1394 عملکرد دانه و کارآیی مصرف آب پنج رقم سورگوم (Sorghum bicolor) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری در کرمان حمید وحیدی , غلامرضا خواجویی نژاد , عباس رضائی استخروئیه چکیده
جلد 17 شماره 2 سال 1398 فراتحلیل اثر کاربرد سوپرجاذب رطوبت بر عملکرد گیاهان زراعی در ایران محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 15 شماره 3 سال 1396 فلورسانس کلروفیل به‌عنوان شاخصی از خسارت تنش یخ‌زدگی در چغندر‎قند (Beta vulgaris) احمد نظامی , حمید رضا خزاعی , مجید دشتی , احسان عیشی رضایی , امیر حسین سعید نژاد چکیده
جلد 15 شماره 1 سال 1396 محلول‌پاشی کود پتاسیم به‌منظور کاهش اثرات شوری آب آبیاری در سیب‌زمینی حمید ملاحسینی , امیرهوشنگ جلالی چکیده
جلد 14 شماره 2 سال 1395 مدل‌سازی کینتیکی فرایند کاهندگی غیر‌فتوشیمیایی فتوسنتز در پاسخ به تغییر شرایط نوری در گیاه آرابیدوپسیس از دیدگاه زیست‌شناسی سیستمی سمیه حیدری , سید حسن مرعشی , سعید ملک زاده شفارودی , مصطفی قادری زفره ای چکیده
جلد 13 شماره 3 سال 1394 مدل‏سازی جوانه‏زنی بذر کرچک (Ricinus communis L.) با استفاده از مدل هیدروترمال تایم توسعه‌یافته بر مبنای توزیع ویبول حامد اکبری , ابوالفضل درخشان , بهنام کامکار , سید علی محمد مدرس ثانوی چکیده
جلد10 شماره 1 سال 1391 مدیریت اکولوژیک علف های هرز بوسیله گیاهان پوششی: اثر روی علف های هرز زمستانه و استقرار علفهای هرز تابستانه در کشت سیب زمینی مهدی غفاری , گودرز احمدوند , محمدرضا اردکانی , نرگس کشاورز , ایمان نادعلی چکیده
جلد 16 شماره 2 سال 1397 مصرف خاکی نانوکایتوزان بر خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی گیاه خارمریم (Silybum marianum) تحت تنش شوری سارا صفی خانی , کورس خوشبخت , محمد رضا چایی چی , عباس امینی , بابک متشرع زاده چکیده
جلد 10 شماره 3 سال 1391 مطالعه اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor) امیرحسین سعیدنژاد , حمیدرضا خزاعی , پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 16 شماره 3 سال 1397 مطالعه اثرات زیست‌محیطی محصولات عمده زراعی استان خراسان رضوی با استفاده از ارزیابی چرخه حیات علیرضا کوچکی , جواد وفابخش , سرور خرم دل چکیده
جلد 13 شماره 2 سال 1394 مطالعه برخی شاخص‌های مورفو فیزیولوژیک گیاه دارویی نوروزک در شرایط تنش کمبود آب مجید دشتی , محمد کافی , حسین توکلی , محمد میرزا چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 مطالعه تأثیر تنش کادمیم بر خصوصیات مورفولوژیکی و میزان تجمع این عنصر در جو محسن سعدلوپاریزی , علی اصغری , عبدالرضا اخگر چکیده
جلد 16 شماره 1 سال 1397 مطالعه تغذیه برگی کلات آهن به فرم‌های نانو و معمول بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط تنش خشکی عباس نصیری دهسرخی , احمد قنبری , ویدا ورناصری قندعلی چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 مطالعه جوانه زنی بذر ارقام خالص شده گوجه فرنگی(خرم و موبیل) تحت تنش شوری محسن سبک خیز , سعید ملک زاده شفارودی , امین میرشمسی کاخکی چکیده
جلد 16 شماره 3 سال 1397 مطالعه خصوصیات خاک، عملکرد و اجزای عملکرد جو (Hordeum vulgare L.) تحت تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی و میزان بقایای گیاهی حمیدرضا کمیلی , مسعود قدسی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , محمد رضا جلال کمالی چکیده
جلد 15 شماره 2 سال 1396 مطالعه عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیکی بر ارقام هیبرید ذرت (Zea mays L.) تحت سطوح مختلف کلرید سدیم مهدیه عسکری , علی اکبر مقصودی مود , وحیدرضا صفاری , افسون عسکری چکیده
جلد 11 شماره 1 سال 1392 مطالعه فلور علف‌های هرز مزارع عدس (Lens culinaris) شهرستان خرم‌آباد عبدالرضا احمدی , محمد حسن راشد محصل , حمید رضا خزاعی , علی قنبری , رضا قربانی , سیدکریم موسوی چکیده
جلد 16 شماره 3 سال 1397 مطالعه واکنش برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک برگ ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) به سطوح مختلف آب و نیتروژن روژین قبادی , مختار قبادی , سعید جلالی هنرمند , بهمن فرهادی , فرزاد مندنی چکیده
جلد 11 شماره 2 سال 1392 مطالعه واکنش عملکرد گندم به تنش رقابت و سطوح مختلف نیتروژن سارا اسدی , امیر آینه بند , افراسیاب راهنما قهفرخی چکیده
جلد10 شماره 1 سال 1391 مطالعه پارامترهای پایداری بر روی ژنوتیپ‌های الیت جو در اقلیم سرد ایران محمد مرادی , حمید دهقانی , بهزاد سرخی لله‌لو چکیده
جلد 12 شماره 3 سال 1393 مطالعه پرایمینگ بذر و تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی از خصوصیات زراعی و کیفی دو رقم کلزای بهاره در همدان علی محققی , محمدعلی ابوطالبیان چکیده
جلد 13 شماره 4 سال 1394 مطالعه کارآیی مصرف آب و شاخص‌های تحمل به تنش محدودیت رطوبتی انتهای دوره رشد در ارقام امیدبخش گندم نان (Triticum astivum L.) محمود ناظری چکیده
801 الی 900(از مجموع 949 مورد) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>